LA-LUCAS

 
Compassie verhalen Events
Wereldverbeteraar Thema's
Vredes initiatief Statement
Gandhi A-Himsa Vredesvlamnijmegen

Regaren? Graag! almbudel@gmail.com

”La Lucas.nl”

Het is mij gebleken dat door de naam ‘De Vredeskoffer’ mensen niet begrijpen kunnen waar het initiatief om gaat. Zie: Je maintiendrai

Vandaar dat 'De Vredeskoffer' verder gaat onder de naam La Lucas.

‘De Vredeskoffer’ moet je vanaf vandaag lezen als ‘La Lucas’.

24 september 2017

 

 

 

 

Actueel:

[1] "Verhaal over gisteren, vandaag en morgen"

[2] ACTUELE THEMA'S

[3] Bundel Korte Verhalen

[4] NIEUWSBRIEVEN

 

 

 

 

 

Wil je 'deelnemer'  aan het burgerinitiatief    

"La Lucas" worden?  [klik hier]

Meldt je dan aan door het onderstaande formulier in te vullen:

Mocht u een donatie willen doen, ook altijd welkom: ASN bank: NL42ASNB0932766374 t.n.v ALM Budel van t Hoffplantsoen 39 Nijmegen.

 

 

 

 

‘La Lucas’ heeft 7 aandachtsgebieden.  

     

Initiatiefnemer van 'La Lucas' is:

Anthoon Budel

Vanaf januari 2015 Nijmegen

 

 "LA LUCAS"

sinds 1 januari 2015

 

LA LUCAS

- WIL MENSEN UITNODIGEN - OM SAMEN - EEN NEE UIT TE SPREKEN - TEGEN DE VELE ZINLOZE GEWELDSPRIKKELS. "GEWELDSPRIKKELS": DIE ONZE MAATSCHAPPIJ EN SAMENLEVING - LANGZAAM MAAR ZEKER AAN HET VERGIFTIGEN ZIJN -

Anthoon Budel.

 

Het burgerinitiatief La Lucas: is een initiatief in verband met vrede en veiligheid in onze samenleving.

Heeft als doel te gaan brainstormen, om samenhangen te ontdekken tussen; Vrede – Vrijheid – Welvaart – Gerechtigheid – Gewelddadigheid, binnen de structuren van onze eigen maatschappij en samenleving.

‘Het burgerinitiatief La Lucas’ zal kunnen aantonen, dat vele negatieve tendensen in onze samenleving, aanwijsbaar en structureel aantoonbaar, op elkaar van invloed zijn en in verband met ‘vrede’ bespreekbaar zijn. Dat is mijn stelligste overtuiging. En daarvoor wil ik mensen uitnodigen mee te gaan doen met deze ontdekkingstocht. Opdat wij daar onze bezorgdheid over kunnen uitspreken in een breed verband.

Waar gaat het om?  Het gaat er om, dat er speerpunten aan te wijzen zijn, binnen onze maatschappij en samenleving die verantwoordelijk zijn voor gewelddadig en moreel ondermijnend gedrag. Het klinkt misschien overdreven maar agressie en geweld, zijn in mijn optiek oorzakelijk verbonden met de toelaatbaarheid van een samenleving die haar democratische beginselen niet meer onder controle heeft, en waar het van kwaad tot erger wordt.

Dan gaat het om, dat ontoelaatbaar gedrag, en gedragsnormen met elkaar in conflict komen, binnen de structuur van onze leefgemeenschap. Dat onze cultuur gevoed wordt door geweldsprikkels en agressieve voorbeelden, die een ‘normaliserende’ uitwerking veroorzaken. De boven bedoelde speerpunten zijn: Films met een groot geweldsgehalte, criminele en gewelddadige activiteiten in Games en Video’s, het Internet, in de Journaals en de Reclame op TV kanalen, zoals dat gebeurd in; RTL 7. RTL 5. SBS 6. NET 5. enzovoort. Allemaal activiteiten die inmiddels als normatief en acceptabel gevonden schijnt te worden.

Het kan toch niet zo zijn, dat we dit allemaal maar laten gebeuren, er onze ogen en oren voor blijven sluiten? Dat we als modern weldenkend mens er getuige van zijn, en niets anders kunnen zeggen dan; het is nou eenmaal zo, ik kan er niets tegen doen?

  

In Nijmegen wil ik dus een initiatief groep of beweging opstarten, waarin verontruste burgers zich gaan bezig houden met een kritische kijk naar binnen, kijken naar wat er binnen onze eigen grenzen gebeurt. In ons eigen huis, straat dorp of stad, kijken naar het geweldsgehalte dat via de media onze huizen binnendringt. En daar een krachtig tegengeluid over laten horen.

 Mensen worden dus uitgenodigd mee te kijken naar de vele ‘schroeiplekken’ en ‘prikkels’ die tentoongespreid worden in de media, in de lectuur en de filmwereld. Dan gaat het om het ‘indoctrinerende’ gegeven ervan, door het dwangmatig en veelvuldig vertonen, van agressie, manipulatie, en gewelddadige handelingen, door verminking, moord en doodslag. 

 En als je, je realiseert dat dit niet langer meer zo kan, is het zinnig je af te vragen hoe dit allemaal zo gekomen is. Hoe is dit zo onze samenleving binnengeslopen, en hoe heeft dat zich zo gestaag kunnen ontwikkelen? En dient het dan geen halt toegeroepen te worden, omdat het maatschappij ondermijnend en ontwrichtend aan het worden is? Daarvoor is het mijn inziens van belang, om te kijken naar hoe het allemaal begonnen is, daarvoor heb ik een tweede pagina voor geschreven getiteld: 2. Over Sagen, Mythen en Gruwelverhalen.

 Maar nu eerst over “Pacifisme”. Pacifisme is de overtuiging dat geweld en oorlog, niet de methode is om conflicten en problemen op te lossen. Al een eeuw zijn mensen bezig oorlog en agressie te bekritiseren, en proberen daartoe oplossingen voor aan te bieden. Dat is prima en heb ik niets op tegen. Toch is het naar mijn idee goed, daar een element aan toe te voegen:

Niet, verbeter de wereld en begin bij je zelf, maar: Verbeter de wereld en laten we bij ‘ons’ zelf beginnen. En dat is een wending waar het “La Lucas” zich sterk voor wil maken. Laten we kijken naar wat er binnen onze eigen grenzen aan het gebeuren is. ‘Tegenspel’ bieden aan de geweldstendensen dat binnen onze eigen samenleving en maatschappij, aan het voltrekken is.

 Het initiatief om te gaan brainstormen over de ‘samenhang’ in: vrede- vrijheid – welvaart – gerechtigheid – gewelddadigheid, is daar een goede leidraad voor. Het gaat dan ook om binnen de kaders van onze ‘eigen leefomgeving’ te kijken naar wat gebeurd, daar waar wij wonen, werken, samenleven en maatschappij vormen. Het is nu tijd en plaats, om daar op een specifieke manier naar te kijken, en kan niet langer meer uitgesteld worden, omdat de bedoelde “Massa Media”, haar eigen grenzen niet meer kent. Daarvoor is volgens mij voldoende duiding aan te dragen, die ik heb vertaald in een aantal pagina’s, te weten; 3. Hoe laten wij geweld ontstaan in Nederland. 4. Gewelds prikkels en impulsen via Tv, Video’s, en Games. 5. Over samenhangen in de wereld, vrede vrijheid en welvaart. 6. Een methode voor geweldloze weerbaarheid (Gandhi-A-Himsa). 7. Over tolerantie, menselijke waardigheid en Meningsuiting.

 Over het ontstaan van destructie en geweld in de Media.

Als we het over het ontstaan van geweldstendensen in de Media willen hebben, moeten we terug naar het begin, eind 19de en  begin 20ste eeuw, vanaf toen is er een begin ontstaan in het tonen van agressie, vernietiging, moord en doodslag door verfilming en verspreiding. En dat heeft een gestadige ontwikkeling doorgemaakt, dat stap voor stap steeds agressiever werd.

 Doel van het initiatief Tegenbeweging, is dan ook, om, in een breed perspectief te kijken naar het ontstaan, de voortgang, en de uitwerking van in onze tijd betreffende gewelddadigheid en agressie. Het niet langer accepteren dat er aan al die geweldsprikkels geen halt toe te roepen is.

 

Het initiatief “La Lucas" initiatief” wil dan ook een aanvulling zijn op al die vrede organisaties, die met hun kritische beschouwingen vrede willen nastreven. In Tegenbeweging, gaat het om de samenhangen in vrede – vrijheid – welvaart – gerechtigheid – gewelddadigheid.

 

Geweldloos weerbaar actief, in een tegenbeweging.

Concreet wil dit initiatief, een beweging doen ontstaan, dat bespreekbaar maakt, de oorzaak, de invloed en het gevolg van Media, Hollywood, en de Film industrie. Als we het over destructie, agressie en geweld willen hebben, betreffende de ‘indoctrinatie’ die er het gevolg van is.  Bespreekbaar maken, door enerzijds terug te kijken, en anderzijds te kijken naar de ‘negatieve’ beïnvloeding die het heeft op het gedrag van mensen.

Dat we beseffen dat wat 100 jaar geleden begonnen is, ook zijn bederfelijke kanten ‘in’ zich heeft. Door het veelvuldig en herhalend vertonen van gruwelijke gebeurtenissen, zoals verslaggeving van gruwelijke oorlogsbeelden, dat zijn afschrikwekkende waarschuwing aan het verliezen is, door gewenning, dat een vorm van wegkijken veroorzaakt. En de beeldende vertoningen door misdaadverhalen, trillers, actie-series, reality-tv, en andere hedendaagse vormen van destructie en agressie via internet en video/games. En niet te vergeten die reclame flashbacks van ontploffende bommen en uit elkaar spattende auto’s en gebouwen. Dat een ongekend grote en grove vormen heeft aangenomen, door regisseurs, die het weer slimmer, gewelddadiger en hectischer dan zijn voorganger in elkaar zet. En dat vrijelijk toegankelijk is geworden zowel voor volwassenen als jeugdige kijkers, en mensen die vatbaar zijn om het na te doen.

 Dat we gaan beseffen dat het niet meer vol te houden is; om te zeggen: ze kunnen het beter via een game spelletje ervaren, dan dat ze het in de werkelijkheid gaan doen. Het tegendeel is waar: het omgekeerde is het geval; door het veelvuldig zien van agressie en moorddadige activiteit, wordt de stap naar het daadwerkelijk uitvoeren ervan, steeds kleiner. We kunnen allen daar vele voorbeelden van noemen!

 We kunnen daar met zijn allen iets tegen doen, door een broodnodige tegenbeweging, te beginnen in onze eigen directe omgeving.

 Dit is een uitnodiging aan allen, aan de mensen in dit land, religieus of niet religieus. Dat we gaan beseffen dat een ‘nee’ door massa’s mensen, misschien niet meteen merkbaar, maar wel werkbaar op de lange duur. Dat het een positieve verandering teweeg zal brengen in onze samenleving, is zeker.

Anthoon Budel

Reageren? Graag!: almbudel@gmail.com