LA-LUCAS -

 VREDE - VRIJHEID - WELVAART - VEILIGHEID

 

 
    "LIEFDE"  Bron ten leven ...

 

    NIEUWSBRIEVEN VAN 'LA LUCAS'

 

 

   COMPASSIE - DOEN BOEK

 

 

     DE WERELD VERBETERAAR

 

   EEN VREDES INITIATIEF

 

   GANDHI - A' HIMSA

 

   1.  EVENTS

 

   2.  'VERBINDENDE FACTOREN'

 

   3.   THEMA'S

 

   4.   'LA LUCAS'  STATEMENT

 

   5.  STAD VAN COMPASSIE [website]

 

   6. HUMANISME

 

  

  7.  'HART' TEGEN HARD.

 

 In het leerveld van de 'liefdesenergie'

 

   8.  COMPASSIE VERHALEN

 

   9. INCLUSIEVE VREDE en VEILIGHEID

 

a.budel1@chello.nl

 

 

Lees hier:

”Het verhaal van een stad”

 

 

 

 

Actueel:

[1] "Verhaal over gisteren, vandaag en morgen"

[2] ACTUELE THEMA'S

[3] Bundel Korte Verhalen

[4] NIEUWSBRIEVEN

 

 

 

 

 

Wil je 'deelnemer'  aan het burgerinitiatief    

"La Lucas" worden?  [klik hier]

Meldt je dan aan door het onderstaande formulier in te vullen:

Mocht u een donatie willen doen, ook altijd welkom: ASN bank: NL42ASNB0932766374 t.n.v ALM Budel van t Hoffplantsoen 39 Nijmegen.

 

 

 

 

 

"La Lucas" vraagt jouw aandacht voor:  Inclusieve Vrede en Veiligheid, met de te 'onderscheiden' samenhangen' 

Vrede - Vrijheid - Welvaart - Veiligheid.

 

 

 

             

 

Initiatiefnemer van 'La Lucas' is:

Anthoon Lucas Budel

Vanaf januari 2015 Nijmegen

 

 "LA LUCAS"

sinds 1 januari 2015

DE TREND VAN DE TIJD – IN DE WERELD VAN VANDAAG …

Hoe moeilijk kan het zijn, zeker voor jonge mensen, om ‘niet’ mee te gaan met de ‘trend’ van de tijd!  Natuurlijk zijn er trends te noemen, waarmee niets aan de hand lijkt, dat is nu eenmaal zo, het hoort bij het moment van de tijd. Doch er zijn trends en dat is al eeuwen zo, die gewoon slecht zijn en beter niet ‘navolgenswaardig’. Over die trends wil ik het hier hebben.

Met ‘trend’ wordt hier bedoeld, een stijgende lijn van gebeurtenissen van navolgenswaardig gedrag, dat beter niet ‘nastrevenswaardig’ zou mogen zijn. Trends die een destructieve uitwerking bezitten op onze maatschappij en samenleving. Die doorgaande ontwikkelingen in zich bevatten in de tijdgeest, dat ten goede of ten kwade kan uitpakken.

Een goede ontwikkeling in onze samenleving is bijvoorbeeld het gegeven dat steeds meer mensen zich naar kloosters reppen, ondanks de leegloop van de kloosters, van de monniken die juist die kloosters zouden moeten bemensen. Mensen trekken naar kloosters, oude kerken en kathedralen op zoek naar rust en stilte, om daar verstilling te vinden, weg van de hectiek van een samenleving die ze zelf veroorzaken.

Verstillen in de zin van je afkeren van al die onrust, maar ook van je medemens en tochtgenoot. Dat is een veel gehoord verlangen, dat mensen even weg willen uit de voortrazende drukte van onze moderne tijd, werk, maatschappij, gezinsleven of thuissituatie. De onrust van de stad ontvluchten, de hectiek van het leven even links laten liggen.

Een slechte ontwikkeling daarentegen is dat mensen klakkeloos maatschappelijke tendensen blijven navolgen, er aan meedoen, of erger nog, dat het agressieve erin, zij er voor zorgen dat het nieuwe impulsen krijgt door er nieuwe vormen aan te geven. Tendensen die negatief geladen zijn, prikkels in zich bevatten die destructief normaliserende uitwerkingen heeft, zie de hoofdstukken van het ‘initiatief’ “LA LUCAS” [www.lalucas.nl]. Destructieve uitwerkingen door de normaliserende werking van het veelvuldig en veelsoortig kijken en beleven van geweldsprikkels, agressieve daden, het doden en het neerslaan van mensen in psychologische trillers. Via de media kanalen die onze maatschappijen steeds meer en zichtbaarder voortbrengt wereldwijd. Via lectuur, filmproducties, tv kanalen, internet en gamesspellen.

Over hoe bloedstollende tv series tot stand komen kan je o.a. lezen in de bijlage: Over de bizarre gruwelijke eindfinale van een tv serie. Daarin vroegen de makers zich af gaat dit niet te ver? Hun conclusie was; nee de acceptatiegraad voor gruwelijke beelden ligt inmiddels een stuk hoger dan toen men aan de serie begon. Veel fans stellen er prijs op wordt zonder blikken of blozen meegedeeld. Met het resultaat dat zowel jong en oud er van kunnen genieten, gruwelen en gewennen. zie: ‘serie-media-geweld-misdaad’.

Die negatieve impact in onze samenlevingen is niet gering, wat dus door vele miljoenen mensen gewaardeerd schijnt. Mensen die het ‘kwaad’ ervan niet zien of niet willen zien, zullen zeggen dat het allemaal wel meevalt. Toch, als je in staat bent het totaal van die impact, van die invloeden te zien, dan ontkom je er niet aan om conclusies te trekken als er weer ‘gewelddadige acties’ hebben voorgedaan, de kranten staan er vol van en het Journaal/Nieuws laat het ons dagelijks zien. Het is zeker te verwachten als er calamiteiten of catastrofale gebeurtenissen ontstaan in onze maatschappij en samenleving, dat die destructiviteit dan van alle kanten losbarst en tijdelijk niet onder controle te brengen is. Dat is een toekomstbeeld dat niemand wil, maar wel stukje bij beetje in onze cultuur voet aan de grond krijgt. De overheden in ons land hebben daar geen controle meer op, het fenomeen graaft zich in en in feite zijn de burgers in ons land daar verantwoordelijk voor, zij laten het kritiekloos voortwoekeren, omdat er geen of te weinig mensen bereid zijn er een nee tegen uit te spreken.

De ‘agressie’ die regelmatig de kop opsteekt wordt mijn inziens ‘gevoed’ door een cultuur waarin openlijk lof wordt uitgesproken op het maken van mediageweld, waardering op het creëren en tonen van gruwelijke fantasieën en voorbeelden van doodslag en agressie.

Hoe moeilijk kan het zijn, zeker voor jonge mensen, om ‘niet’ mee te gaan met die ‘trend’ van de tijd!

Zeker als die trend zo algemeen en populair aanvaard is geworden, zoals dat waarneembaar is in de media, weekbladen, televisiegidsen, het staat vol positieve kritieken, en uitnodigingen in de zin van dat moet je niet missen. Zie de veelvuldigheid in haar soort: detective  verhalen, misdaadfilms, trillers, actie-series, avonturenfilms, fantasie of fictie verhalen, nazi documentaires, Barnaby- Mors–Witze series,  het kan niet op, avondvullende geweldsvoorstellingen dag in dag uit. Geweldin combinatie met mooie natuur en historische gebouwen, met sympathieke hoofdrolspelers gelardeerd met gevoelige relatiemomenten tussen de spelers, zodat de mensen blijven kijken. “FIKKEN MAASTRICHT” is daar een goed voorbeeld ervan, in het begin is het nog vriendelijk en Inspecteur Columbo achtig, allengs in verloop van de jaren worden de meest gruwelijke misdadige acties getoond, het liefs met ‘tenen krullende’ momenten.

Kritische analytici worden aangehoord en de ernst van het geconstateerde wordt afgedaan als onzin en het kan niet waar zijn. Net zoals de veelsoortige gewelds voorvallen die dagelijks over ons netvlies heen rollen, worden de gevolgtrekkingen van kritische mensen, het liefs naar de vergetelheid verbannen.

En dat dienen we niet langer te accepteren, onze toekomst loopt gevaar, iedereen weet dat grote maatschappelijke wereldse ontwikkelingen, zoals de industrie en technologische voortgang, niet terug te draaien zijn, daarom is het van belang te voorkomen dat er een toekomst ontstaat die we niet willen. Daar kan iedereen aan mee doen, door deel te nemen aan een beweging die in staat is een tegengeluid te laten horen. Dat ‘tegengeluid’ kan een begin worden van ‘stop’ niet verder.

 

Het zij gezegd.

 

Geweldloos weerbaar actief, in een tegenbeweging.

Concreet wil dit initiatief, een beweging doen ontstaan, dat bespreekbaar maakt, de oorzaak, de invloed en het gevolg van Media, Hollywood, en de Film industrie. Als we het over destructie, agressie en geweld willen hebben, betreffende de ‘indoctrinatie’ die er het gevolg van is.  Bespreekbaar maken, door enerzijds terug te kijken, en anderzijds te kijken naar de ‘negatieve’ beïnvloeding die het heeft op het gedrag van mensen.

Dat we beseffen dat wat 100 jaar geleden begonnen is, ook zijn bederfelijke kanten ‘in’ zich heeft. Door het veelvuldig en herhalend vertonen van gruwelijke gebeurtenissen, zoals verslaggeving van gruwelijke oorlogsbeelden, dat zijn afschrikwekkende waarschuwing aan het verliezen is, door gewenning, dat een vorm van wegkijken veroorzaakt. En de beeldende vertoningen door misdaadverhalen, trillers, actie-series, reality-tv, en andere hedendaagse vormen van destructie en agressie via internet en video/games. En niet te vergeten die reclame flashbacks van ontploffende bommen en uit elkaar spattende auto’s en gebouwen. Dat een ongekend grote en grove vormen heeft aangenomen, door regisseurs, die het weer slimmer, gewelddadiger en hectischer dan zijn voorganger in elkaar zet. En dat vrijelijk toegankelijk is geworden zowel voor volwassenen als jeugdige kijkers, en mensen die vatbaar zijn om het na te doen.

 Dat we gaan beseffen dat het niet meer vol te houden is; om te zeggen: ze kunnen het beter via een game spelletje ervaren, dan dat ze het in de werkelijkheid gaan doen. Het tegendeel is waar: het omgekeerde is het geval; door het veelvuldig zien van agressie en moorddadige activiteit, wordt de stap naar het daadwerkelijk uitvoeren ervan, steeds kleiner. We kunnen allen daar vele voorbeelden van noemen!

 We kunnen daar met zijn allen iets tegen doen, door een broodnodige tegenbeweging, te beginnen in onze eigen directe omgeving.

 Dit is een uitnodiging aan allen, aan de mensen in dit land, religieus of niet religieus. Dat we gaan beseffen dat een ‘nee’ door massa’s mensen, misschien niet meteen merkbaar, maar wel werkbaar op de lange duur. Dat het een positieve verandering teweeg zal brengen in onze samenleving, is zeker.

Anthoon Budel

Reageren? Graag!: a.budel1@chello.nl