vorige pagina

 5. Samenhangen in de wereld en Nederland, betreffende: Vrede-Vrijheid-Welvaart-Gerechtigheid-Gewelddadigheid

[Lijst verzamelde documenten]

 TGW 5a2. Zijn geweld en terreur randverschijnselen?

TGW 5a1.

Oorlog en geweld in samenhang met ...

 “Oorlog en Geweld

-IN SAMENHANG met -

“Vrede-Vrijheid-Welvaart-Gerechtigheid-Gewelddadigheid”

 

 En dan gedenken wij in volle ernst de slachtoffers van geweld en agressie, van de eerste en tweede wereldoorlog, en al het geweld en leed wat daarna kwam. Maar ondertussen laten we het toe, dat het steeds weer opnieuw gebeurt, en nu onder onze ogen, met geluid en beeldfragmenten, een niet te keren vorm van terreur en geweld op ons netvlies.

 Maar hoe zit dat met ons, in eigen land?  Wat laten wij gebeuren, wat weten wij wel, en wat zien wij niet, en waar sluiten wij onze ogen voor? Waarin ondermijnen wij ons zelf, door niet te zien, niet te horen, niet te willen weten? Laten wij onszelf vergiftigen,  door de veelheid van de beelden? En in hoeverre raken wij verstomd door de veelheid, en de gruwelijkheid van al die beelden?

 Mensen raken doof, en verblind, door de veelheid van de gebeurtenissen en de beelden, wij laten het maar gebeuren, aan ons voorbij gaan. Behalve als het ‘onze’ samenleving raakt, en dichtbij komt, dan komen we overeind, maar dan is het al te laat. Ook in ons landje gebeurt het, is het kwaad op vele niveaus aanwezig, woekert het, en vergiftigd het onze cultuur, en voordat we het weten, laten we het toe, werken we er aan mee, door niets te doen, er niet van te weten, het niet te zien, door een andere kant op te kijken.

 Het ‘geweld dat we toelaten in onze samenleving, is van alle tijden, en het ‘gebeurd’ in onze straten en pleinen, maar meer nog, erger nog, binnen onze huizen via tv, computers, laptops, video beelden enzovoort. Dat geweld en die agressie die we toelaten, gaat als een onzichtbare, onhoorbare tsunami over en door ons heen. Iedereen wordt er dagelijks door geraakt, het sleurt ons mee, in een eb en vloed, het stijgt en daalt, vaak merk je er weinig van, en plots komt het ineens heel dichtbij, raakt het jou, of je bloedverwanten, of iemand uit je kennissenkring.

 Het geweld en die agressie worden ergens door gevoed, en daar gaat dit verhaal over, het is verborgen, en ook zichtbaar, onhoorbaar en ook hoorbaar aanwezig onder ons. En het kan alleen gestopt worden als wij onze oren en ogen openen, om er op betrokken te geraken. We zullen op zoek moeten gaan om de bronnen op te sporen, binnen onze huizen, binnen onze gemeenschappen, binnen onze samenleving. Het wordt tijd dat mensen met een gezonde portie verstand, aan de bel gaan trekken, opdat we het bespreekbaar kunnen maken, het besef dat wij als samenleving gevoed worden, dat we gaan beseffen dat onze jeugd van den beginne af opgezadeld wordt met het idee dat terreur, agressie en geweld er gewoon bij hoort. En dat is geenszins het geval, het wordt ze wel voorgeschoteld dag in dag uit, via radio, tv, video, films, internet en games, en dan is de invloed van literatuur nog buiten beschouwing gelaten.

 Het oplossen van bovengenoemde problemen, kunnen we niet alleen aan overheid en politieke instanties overlaten. In onze samenleving spelen zoveel machten en krachten een rol, die met ons allen verweven zijn, door culturele ‘waarden en gewoontes’, dat we hier met ons ‘allen’ verantwoordelijk voor zijn. En dat maakt dat ieder voor zich, daar voor ‘zijn of haar deel’ verantwoordelijk voor is. Daarom zullen we met ons allen gericht moeten zijn, de wil tot verbetering en verandering in de hand te nemen, om te doen wat in ieders vermogen ligt, om te doen wat gebeuren moet.

 La Lucas Nijmegen 18 november 2014

 

WAT KUNNEN WIJ AAN VREDE DOEN?

Wereld_Vrede_Welvaart_Vijheid …

 

Stelling …

 

Wereld:    We leven in een wereld waarin landen en hun maatschappijen, en Leefgemeenschappen, niet meer alleen binnen hun eigen grenzen kunnen bestaan.

 

Vrede:      Allen verlangen ernaar in vrede en vrijheid, met elkaar om te kunnen gaan, zonder angst of inbreuk op ieders eigenheid.

 

Welvaart: Allen hebben recht op de Universele Rechten van de mens. Welvaart is van belang voor het welzijn van een volk, dat mag echter niet ten koste gaan van de laagst betaalden en schaarste gebieden in de wereld.

 

Vrijheid:   Allen hebben recht om in vrijheid van meningsuiting hun zegje te doen, echter; vrijheid van meningsuiting mag niet ten koste gaan van minderheden en, andersdenkenden in geloof, religie of geaardheid.

 

                

La Lucas Nijmegen

10 december 2014