naar vorig

DE VREDES KOFFER

 

"TEGENBEWEGING initiatief" 

 

Over:  Vrede - Vrijheid - Welvaart - Gerechtigheid - Gewelddadigheid.

 

“SAMEN WERKEN AAN VREDE EN GELUK”

 

TGW- A-Himsa

 

Elk moment van de dag, kunnen we er even bij stilstaan. Wat kan ‘jij’ doen om de ‘vrede’ te bewaren in je eigen huis, je buurt, je dorp, je stad, je land, onze wereld?

 

Elk moment van de dag, kan ik mijzelf even afvragen, wat heb ‘ik’ er toe bij gedragen aan ‘onvrede’ in mijn huis, straat, dorp, stad, mijn land, onze wereld?

 

Wat je er voor nodig hebt om dit te kunnen doen is;

Moed, enthousiasme, geduld, respect, vertrouwen, vriendschap,

-          In samenwerking en eerlijkheid.

-          Met geloof, geloof in ‘jezelf’ dat je het kunt, dat jij een bijdrage kan leveren aan “vrede”.

 

ER BESTAAN GROEPEN MENSEN DIE JE DAARBIJ WILLEN HELPEN, ZE STAAN HIERONDER OP EEN RIJTJE:

 

 

·         RAAD VOOR LEVENSBESCHOUWING EN RELIGIE  in Nijmegen www.rlrnijmegen.nl 

Queenstraat 56 6663HD Lent 024-3578870 info@rlrnijmegen.nl

 

·         RAAD VAN KERKEN – alle kerken - www.raadvankerkennijmegen.nl  Postbus 1529 6501BM Nijmegen info@raadvankerkennijmegen.nl

 

·         HUIS VAN COMPASSIE:  www.huisvancompassienijmegen.nl – Groenestraat 170 6531HW Nijmegen post@huisvancompassienijmegen.nl – 024-3228480 / 06-42056809 Coördinator: Pieter Poels

 

·         WERELDVREDESVLAM Nijmegen:   www.wereldvredesvlamnijmegen.org

Muldersweg 18 6532WZ Nijmegen 024-3562517 info@wereldvredesvlamnijmegen.org

 

·         KERK EN VREDE:  www.kerkenvrede.nl

secretariaat@kerkenvrede.nl  Janneke Stegeman Henk Baars  Joseph Haydnlaan 2a  3533AE Utrecht tel. 030-2316666 (Protestants Landelijk Dienstencentrum kamernrs. 009/013)

 

·         GEWELDLOZE KRACHT en Gandhi:  www.geweldlozekracht.nl  Samen voor vrede: www.samenvoorvrede.nl  Postbus 288  5280AG Boxtel 045-5725409 info@geweldloosactief.nl  en SVAG.  

 

·         STICHTING VOOR VREDES EDUCATIE:  www.vredeseducatie.nl

Biltse straatweg 160 3573PS Utrecht 030-2723500  vrede@xs4all.nl  Fort De Bilt

 

·         PAX VOOR VREDE:  www.paxvoorvrede.nl

Godebaldkwartier 74  3511DZ Utrecht Postbus 19318  3501DH Utrecht 030-2333346 info@paxvoorvrede.nl  [Nijmegen: Said Bauharrou]

 

·         AMNESTIE INTERNATIONAL:  www.amnestynijmegen.nl

amnestynijmegen@gmail.com  Voorz: Harry de Ridder 024-3233387  Persvoorl: Helene van der Sijp h.vandersijp@upcmail.nl  

 

·         VLUCHTELINGENWERK Nijmegen:  www.kerkinactie-nijmegen.nl  De Protestantse Diaconie Nijmegen Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen 024-3228480

Postbus 456 3500AL Utrecht Joseph Haijdnlaan 2a  servicedesk@kerkinactie.nl

 

·         IEDER 1 GELIJK – tegendiscriminatie:  www.ieder1gelijk.nl

Arend Noorduijnstraat 15  6512BK Nijmegen 024-3240400 info@ieder1gelijk.nl

 

·         VROUWEN VOOR VREDE Amersfoort:  www.vrouwenvoorvrede.nl

Utrechtseweg 61  3818EA Amersfoort 061-7756419 vrouwenvoorvrede@antenna.nl

Hebben een Arabische site en een Engelse site.

 

·         VREDESMUSEUM en Vredes site:  www.vredessite.nl  Sinds 1998 Platform voor en over vredesbeweging. Vlamingenstraat 82 2611LA Delft 015-7850137 info@vredessite.nl

(Vredesbeweging Pais)

 

·         DE VREDES KOFFER - TEGENBEWEGING Initiatief: www.lalucas.nl

Over Vrede-Vrijheid-Welvaart-Gerechtigheid-Gewelddadigheid. Van t Hoffplantsoen 39 6533MX Nijmegen 024-8451540 / 06-48391146 email: almbudel@gmail.com

  

 

NOG MEER AANVERWANTE ADRESSEN …

 

·         AMBASSADEUR VOOR VREDE van Nederland – Tim Akkerman 

Den Haag. PAX - IKV is PAX Christie, Nederlandse vredesorganisatie in Utrecht.

www.paxvoorvrede.nl  info: info@paxvoorvrede.nl bezoekadres: Godebaldkwartier 74 3511DZ Utrecht

 

·         AMBASSADEUR VAN NIJMEGEN  – Masoud Rahaee

024-3578870 [De Ruyterstraat 30 6551CJ Weurt]

 

·         DE BOSKAPEL www.boskapel.nl Graafseweg 276 6532ZV Augustijns Centrum Nijmegen. Nijmegen 024-3578870

 

·         VINCENT DE PAUL CENTER  – www.vincentdepaulcenter.nl Salesianen Groesbeekseweg 118  6524DL Nijmegen 024-3604429 Centrum voor spirituele ontwikkeling, religieuze vorming.

 

·         STICHTING GAST Nijmegen www.stichtinggast.nl Tweede Walstraat 19 6511LN Nijmegen 024-3294250

 

·         STRAATPASTORAAT – Stichting Het Kruispunt Nijmegen,  www.kruispuntnijmegen.nl  – Kroonstraat 114 6511DW Nijmegen Titus Brandsma Kapel Harrie Lennaerts en Sandra Sennef

 

·         STICHTING VLUCHTELINGENWERK Oost-Gelderland – www.vluchtelingen.nl

van Spaenstraat 18 6524HM Nijmegen 024-3221177

 

·         RIWB – Nijmegen en Rivierenland – www.riwb-nijmegen.nl Keizer Karelplein 32a 6511NH Nijmegen 024-3820500

 

·         LEGER DES HEILS www.legerdesheils.nl Huiskamer Buurtsteunpunt Molenweg 97 6543VA Nijmegen 024-3739710

 

·         WERELD VROUWENHUIS  – www.wereldvrouwenhuis.nl

Mariam van Nijmegen 06-45588555 info@wereldvrouwenhuis.nl

 

·         HANDVEST VOOR COMPASSIE – www.handvestvoorcompassie.nl

·         mail: handvestvoorcompassie@gmail.com Monica Neomagus 06-38036953

 

·         VREDES AMBASSADEUR – ElanArt / IMAGE www.ElanArt.nl

·         mail: m_rahaee@hotmail.com

 ·         DE VREEDZAME SCHOOL – www.devreedzameschool.nl

·         mail: devreedzameschool@cedgroep.nl  Tolakkerweg 153 3738JL Maartensdijk tel. 0346-219777

·          

·         PAIS: Samenwerkende vredesbeweging. Chris Geerse. www.vredesbeweging.nl Platform vredescultuur. Redactie adres: Obrechtstraat 43, 3572EC tel; 030-8901341 Contact VredesMedia Vlamingstraat 82, 2611 LA Delft. Museum winkel Delft

 

Info: a.budel1@chello.nl

TGW = Tegenbeweging/Geweldloos/Weerbaar Initiatief

A-Himsa = Tegenbeweging: website: www.lalucas.nl

 

Tegenbeweging Initiatief heeft contacten met:

 

1.   VREDES-AMBASSADEUR

 

2.   HUIS VAN COMPASSIE www.huisvancompassienijmegen.nl Diaconie: Pieter Poels - mail: post@huisvancompassienijmegen.nl

 

3.   WERELD VREDES VLAM NIJMEGEN www.wereldvredesvlamnijmegen.org  - Anita van Kempen – mail: info@wereldvredesvlamnijmegen.org

 

4.   KER EN VREDE - www.kerkenvrede.nl - Janneke Stegeman - mail: secretariaat@kerkenvrede.nl    Joseph Haydnlaan 2a 3533AE Utrecht 

 

 

5.   SVAG: WIM ROBBEN.   Boxtel …. w.arobben@freeler.nl

 

 6.   TITUS BRANDSMA MEMORIAL: PAUL REEHUIS.  …

 

7.  Raad voor Levens beschouwing en Religie in Nijmegen:  www.rlrnijmegen.nl  Queenstraat 56.  6663HD Lent 024-3578870 info@rlrnijmegen.nl

 

8.  Raad van Kerken: (alle kerken) www.raadvankerkennijmegen.nl - Postbus 1529 6501BM Nijmegen info@raadvankerkennijmegen.nl

 

VERDERE INFO: ß

 

Vredes ambassadeur Nijmegen

Masoud Rahaee
www.ElanArt.nl
www.MasoudArt.nnl

M_rahaee@hotmail.com

024-3730899

0614430425

info@elanart.nl

 

 

Werkgroep TV Geweld (PAIS)

www.tvgeweld.nl

Tgen geweld op de tv, en haar programma’s, ook in de reclame

Chris Geerse

Vlamingenstraat 82 2611LA Delft

015-7850137

info@tvgeweld.nl  / tvgeweld@tiscali.nl  

www.vredesbeweging.nl   

www.vredesmuseum.nnl

VREDES MEDIA – Vredesbeweging PAIS

Vlamingenstraat 82

2611LA Delft tel: 015-7850137

Werkgroepen: Haags Vredesplatform / Humanistisch Vredesverbond / Vredesbeweging Pais / Stop Wapenwedloop / Onderzoekscollectief  AMOK

PAIS:Wibren Stienstra  mail: wiebstins@ gmail.com Groningen Loopplank 4 9732 EA

 

VREDES BURO EINDHOVEN

www.vredesburo.nl  /  www.vredeseducatieeindhoven.nl

info@vredeseducatieeindhoven.nl

Grote Berg 41 5611KH Eindhoven

040-2444707

Coördinator: Hans Matheeuwsen Waterroosstraat 18 Eindhoven

 

Pieter Poels

Atrhur Bart

Paul Oosterhof

Jan Anne Bos Utrecht

Janneke Stegeman Utrecht

Wim Robben Boxtel w.arobben@freeler.nl

Piet Muller Raad voor Levensbeschouwing

Hans Slavenburg RLRN

Chris Geerse Pais

Nina Koevoets training Engels talig

Buurtsite Nijmegen Zuid

www.mijnnijmegenzuid.nl    

Nijmegen Vandaag – De Gelderlander

www.gelderlander.nl

Nieuws uit Nijmegen – reclame en nieuws

www.nieuwuitnijmegen.nl

Nijmegen Online – allerhande berichten – winkels ed

www.nijmegenonline.nl

Landelijk Nieuws NU

www.nu.nl/tag/vluchtelingen

Opvanglocatie Heumensoord Gemeente Heumen

www.heumen.nl

Centraal Orgaan Assielzoekers

www.coa.nl/opvanglocaties/nijmegen-heumensoord

Bezoekadres: Beukenlaan 3 – 6581KV Malden 088-7150650

 

Protestantse Diaconie Nijmegen

De Protestantse Kerk, Groenestraat 170. 6531HW Nijmegen

024-3228480

diaconie@kerkinactie--nijmegen.nl

Lutherse Kerk (Evangelische Lutherse Kerk)

Prins Hendrikstraat 79

www.kerkinactie-nijmegen.nl

Dominee Paul Oosterhof

 

ONTMOETINGSKERK DUKENBURG NIJMEGEN

www.ontmoetingskerk.net

Meyhorst 7033EP Nijmegen

024-3441446

Vieringen: Protestants-Katholiek-Oecumenisch