vorige pagina

BUNDEL KORTE VERHALEN:

 

3.   Vier Vredeswensen

De Vier Vredeswensen

 

 

Vredeswens 1.

 

Zolang er mensen zijn.

Wordt aan hen gevraagd, of zij zich verzamelen willen, tot één volk dat vrede wil. Dat zij tekens oprichten, die ‘mijlpalen’ kunnen zijn; voor hoop, verlossing en verzoening.

Overal waar mensen wonen, kunnen zij elkander aanspreken en uitnodigen. Waarin zij ‘vrede’ als leidraad nemen, in hun denken en doen. En zij kunnen dit, als zij dat willen, op elkaar af stemmen.

 

Om de vrede te bewaken.

 

 

Vredeswens 2.

 

Zolang er mensen zijn.

Zolang er mensen zijn op aarde. Zolang de aarde vruchten draagt. Zolang zullen er mensen zijn die het niet opgeven, voor vrede op te staan.

Zolang mensen woorden spreken. Zolang zij elkaar kunnen verstaan. Zolang zullen zij weten, dat er mensen zijn die tevreden zijn met hun bestaan. En dat zij dit willen delen met elkaar.

 

Om de vrede te bewaken.

 

 

Vredeswens 3.

 

Zolang er mensen zijn.

Worden zij gevoed, en worden zij bemind door de gaven van de natuur, de bloemen op het veld en de vruchten der aarde.

Zullen zij elkanders licht en voorbeeld in goede en slechte dagen zijn. En zijn zij elkaars redders in de nood. Er zullen altijd mensen blijven opstaan, die het goede voorbeeld blijven geven.

 

Om de vrede te bewaken.

 

 

Vredeswens 4.

 

Zolang er mensen zijn.

Zullen zij altijd wijsheid kunnen aanbidden, en de liefde die dit voortbrengt, zal blijven voortbestaan in de harten van mensen.

Want; altijd kunnen zij even blijven stilstaan, bij de vraag, wat heb ik gedaan om de vrede te bewaren, in eigen huis, op straat, dorp of stad?

 

Om de vrede te bewaken.

 

Vrede kan je doen – Vrede maak je samen!

 

(door ziekte niet voorgelezen verhaal tijdens het Open Podium)