vorige pagina

 

5 JAAR WERELD VREDESVLAM NIJMEGEN

 

Op zaterdag 10 oktober 2015, heeft de werkgroep: Wereld-Vredes-Vlam-Nijmegen, haar eerste lustrum gevierd. Dit heugelijke feit vond plaats op het Titushof van de Titus Brandsma Kerk, gelegen aan het Keizer Karelplein in Nijmegen. Op het Titus hof, het plein dat voor de ingang van het kerkgebouw ligt, staat al jaren het vredessymbool van de World Peace Vlame van de bekende Vredesvlam organisatie.

 

Zie hier enkele foto's van deze vredelievende gebeurtenis:

 

   

 

   

Henk Smaling lid van werkgroep VredesVlamNijmegen.

Damiaan Messing sprak als ontwikkelaar en pelgrim van het Walk of Wisdom.

   

Ishwana Clarke  Worth It uit thuisland Jamaica

Daniel Tion zong een Vredes Rap.

Burgermeester Hubert Bruls sprak het Openingswoord.

   

Scoutingmeisje van de Jan van Hoofd groep leverden hand en spandiensten.

Met begeleidende optredens van de Batavorum Pipes & Drums

Frouke Arns stadsdichter las haar Vredesgedicht voor.