vorige pagina

- Nijmegen Gastvrij

- demonstratie voor gastvrij nederland

   

Zaterdag 21 November 2015, was er een demonstratie voor gastvrij onthaal van vluchtelingen. Voor vrijheid van beweging, tegen vreemdelingenhaat, en solidair zijn zonder grenzen. Startpunt was voor het station op de Schaeck Mathonsingel.

NIJMEGEN GASTVRIJ: Wij zijn bezorgd, maar dan over de menselijkheid die een grote groep mensen in het maatschappelijk debat ontnomen wordt. Wij zijn bezorgd over de toenemende agressie tegen migranten en bezorgd over het lot van vele mensen die hun thuis hebben verlaten op zoek naar een beter bestaan.

Er is wel degelijk een alternatief. Op de korte termijn moeten we onze harten openstellen en onze solidariteit tonen aan mensen op de vlucht. Op de lange termijn moet het denken in termen van eerste- en tweederangs mensen vervangen worden door een gelijkere verdeling van macht en welvaart.

In plaats van het versterken van grenzen en verschillen tussen mensen, moeten we de oplossing zoeken in meer sociale gelijkheid voor het oplossen van veel maatschappelijke problemen. Het is dan ook tijd om de handen ineen te slaan en een krachtig signaal af te geven voor solidariteit, voor vrijheid van beweging en tegen vreemdelingenhaat. Dit hebben we gedaan door middel van een demonstratie op zaterdag 21 november. We verzamelden ons om 14:00 op de Van Schaeck Mathonsingel in Nijmegen. Er was een grote opkomst, met vrienden en familieleden en we hebben laten zien dat Nijmegen Gastvrij blijft!

 

GEEN VREEMDELINGENHAAT

 

VREDE                          

 

SOLIDAIR

 

SAMEN TEGEN HAATBEWEGING

   

NEE TEGEN RACISME

 

La Lucas