vorige pagina

 

Diep in mijn hart geloof ik ….

 

 

Diep in mijn hart geloof ik, dat wij zullen overwinnen, op een dag

 

Op een dag zullen wij onszelf overtroffen hebben, in het geloof,

dat we door de tijd heen, de wereld ‘samen’ hebben kunnen veranderen,

daar geloof ik in.

 

Diep in mijn hart geloof ik, dat niet God, maar wij ons zelf, kunnen bevrijden,

en in staat zijn, onze harten  te laten spreken van knellende banden,

die wij elkaar opleggen.

 

Oh diep in mijn hart weet ik, dat, de ‘wil’ om in vrede te leven, in ieder van ons

aanwezig is, Ja, diep in mijn hart geloof ik daarin.

Diep in mijn hart, is er het verlangen, om dat vredes verlangen te delen met

jou en mij, met jou en de ander, en met alle anderen.

 

Diep in mijn hart, is er het verlangen; dat vredesproces te starten van mens tot mens.

Van binnen uit, want de wereld veranderen kunnen we niet alleen, niet alleen vanuit

het kleine kringetje, waar wij ons dagelijks in bevinden. Sinds ik de glorie van de

Universele Liefde hebt gevoeld in mijn binnenste, is er de drive deze glorie te delen,

met jou en onze naasten, met allen om ons heen.

 

Diep in mijn hart weet ik, dat we niet bang hoeven te zijn voor elkaar, voor de ander,

en ook niet voor de vreemdeling. Wij allen zullen bevrijd worden.

 

Wij zijn niet bang, want wij bevrijden ons ‘zelf’ van onze angst, omdat we ons ‘zelf’

kunnen bevrijden. Wij zullen overwinnen, omdat we ons ‘zelf’ overwinnen.

Wij zullen vrij worden, om te komen en gaan …

 

Vrij van angst

Vrij van Dogma’s

Vrij om te veranderen

Vrij om elkaar lief te hebben.

 

Ja, op een dag … op een dag, zal het zo zijn, dat we bevrijd  zullen  zijn,

van die angsten en onzekerheden.

 

Maar …. Het is wel zo; dat wij het ‘zelf’ moeten doen, geen God of overheid

kan daar garant voor staan.

 

Wij kunnen het echt zelf …

Daar ben ik zeker van … Daar geloof ik in …

 

La Lucas

Nijmegen 22 november 2015