Vorige pagina

Manifest: Hart boven hard,

een campagne tegen haat en onverdraagzaamheid.

 

Hart boven Hard Laat je stem horen!

Haat en onverdraagzaamheid zijn in heel Europa in opmars. Dit is een bedreiging voor de rechtsstaat en onze vrije en solidaire samenleving. Op 23 mei kiezen we een nieuw parlement voor Europa. Een kans om een grens te trekken en op te staan tegen dat wat onze waarden bedreigt.

Sta op voor vrede, mensenrechten en gelijke kansen voor iedereen, en een samenleving waarin we discriminatie en uitsluiting actief bestrijden. Voor verbinding van landen en mensen, tegen haat en polarisatie. Voor een menswaardige omgang met mensen op de vlucht, tegen het aanwakkeren van angst. Voor de rechtsstaat en democratie als fundamenten van onze samenleving, tegen aanvallen op de vrije pers, het onderwijs, de kunsten, wetenschap en de ruimte om je mening te uiten.

Voor vrede vrijheid veiligheid.

Voor een Europa waar burgers, bedrijven en overheden samen de strijd aanbinden tegen klimaatverandering, waar we kiezen voor schone lucht en een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Voor een eerlijke economie, met fatsoenlijk loon voor fatsoenlijk werk. Een Europa dat verder kijkt dan de eigen grenzen, en een Europa dat rechtvaardig handelt, en zich solidair toont met de rest van de wereld.

Deze samenleving is in heel Europa, ook in ons eigen land, niet vanzelfsprekend. En is dat ook nooit geweest. Deze waarden moeten altijd opnieuw bevochten worden, elke generatie weer. We trekken nu de grens. Het is tijd dat we laten zien dat we ons niet laten verdelen. Wij zijn niet hard voor elkaar, wij hebben hart voor elkaar.

Laat je stem horen!

Wat is hart boven hard?

Hart boven hard is een campagne van een groot aantal maatschappelijke organisaties. In deze campagne scharen de organisaties zich achter het volgende manifest, en roepen zij mensen en organisaties in Nederland op hetzelfde te doen in de aanloop naar de Europese verkiezingen op 23 mei 2019.

Waarom deze campagne?

Het is belangrijk om te laten zien dat er een brede groep Nederlanders is die zich niet neerlegt bij de vergaande polarisatie en de aanval op onze rechtsstaat, onze pers, onderwijs, onze universiteiten en de kunsten. Die zich solidair verklaart met slachtoffers van discriminatie en economische en sociale uitsluiting. Maar vooral ook: een groep burgers en organisaties die een eigen agenda van kracht, hoop en eenheid heeft. En die dat ook laat merken door bij de Europese verkiezingen te gaan stemmen voor een Europa en Nederland dat past bij die waarden.

Wat gaat de campagne voor verschil maken?

Om de agenda van verdeeldheid te doorbreken moeten wij ons verenigen. Dat betekent dat we actief op zoek gaan naar wat ons bindt. Dat we erkennen dat klimaatbeleid hand in hand gaat met sociale en economische rechtvaardigheid, dat hogere lonen niet alleen missie voor de vakbond zijn, een menswaardig vluchtelingenbeleid niet alleen een zorg voor vluchtelingenorganisaties en dat aanvallen op enkelen van ons een antwoord van ons allemaal vragen. Wij zijn verbonden in onze wens om het debat te laten gaan over wat ons bindt, en de politiek aan te sporen onze samenleving eerlijker en duurzamer te maken, racisme en uitsluiting te bestrijden en de rechtsstaat te beschermen.

Van: Jurjen van DeGoedeZaak. info@degoedezaak.org / www.hartbovenhard.nu

Wat kan je zelf doen? Klik hier ....