vorige pagina   

 

www.lalucas.nl

 

  

 

Vrede moet je doen.

Vrede maak je samen!

 

Waarom GANDHI de juiste raadgever is om ons te inspireren, wanneer wij ons willen inzetten voor een rechtvaardige, veilige en vreedzame samenleving.

Want dat is toch wat deze tijd van ons vraagt, dat we niet alleen de beschuldigende vinger blijven wijzen naar de agressor, de Russen, de Amerikanen, de Jihadisten of welke andere groepering dan ook! Wij, Nederlanders, maken hoe dan ook, deel uit van een continent dat Europa heet en dat maakt ons ook medespelers op het wereldtoneel. Het is, mij althans, steeds duidelijker aan het worden dat kwaadwillende elementen in de vorm van agressievelingen of destructieve groeperingen, zich in alle lagen van ook onze samenleving genesteld hebben, dankzij eeuwenlange indoctrinatie. En de invloed daarvan is altijd als een gemeengoed werkzaam gebleven, onder andere door de snelle communicatie kanalen door de voortgaande technieken, dat nu in de 21ste eeuw nauwelijks bij te benen is. Met gemeengoed wordt bedoeld; dat niemand zich er druk om lijkt te maken.

En ook in ons land steekt destructie steeds vaker via moord en doodslag, en ook vanuit verborgen toestanden, regelmatig zijn kop op. Er zijn tal van voorbeelden te noemen, zie de zeven aandachtsgebieden van het initiatief La Lucas, waardoor je tot besef komt dat een democratische rechtstaat zoals de onze niet kan voorkomen dat ‘destructieve factoren’ zich kunnen nestelen in de hoofden van mensen, die door vele oorzaken de fout in gaan door op gruwelijke wijze mensen dood te schieten of anderszins te beschadigen. Dat zij mee gaan doen met terroristische organisaties die denken dat ze door terreur en geweld hun wil op anderen kunnen overdragen. Die ervan uit gaan dat je door terreur en geweld onrechtvaardigheid uit de wereld kan helpen. Dus het is zeker van belang dat ook burgers via een burgerinitiatief hun invloed kunnen laten gelden op wat er gebeurd in hun maatschappij en samenleving.

We leven nu in een tijd dat het gerechtvaardigd is om met een kritische blik naar ons zelf te gaan kijken. Wat laten wij toe, wat laten wij gebeuren, wat gedogen wij binnen onze eigen gelederen aan prikkels en voorbeelden die aanzetten tot destructie en geweld?

Daarvoor zijn er diverse organisaties in het leven geroepen, zeker, die zich richten op militaristisch geweld en doctrinaire onderdrukking door overheden en dwangmatige regimes. Het initiatief La Lucas is daarentegen echter een initiatief dat zich wil inzetten om een ‘beweging’ te starten die aandacht en onderzoek wil besteden aan de oorzakelijke overeenkomsten in onze maatschappij en samenleving, over de alsmaar toenemende agressie en narrig-negatieve prikkels, dat zij hoopt deze via een burgerinitiatief ter verantwoording te kunnen roepen.

We kennen de strijd tegen slavernij en onderdrukking uit ons verleden in de voorbije eeuwen. En die van India, van de oorspronkelijke en zwarte bevolking in Amerika en die van de Zuid Afrika. Strijders als GANDHI, Martin Luther King en Nelson Mandela, allen mensen die in een gerechtvaardigde strijd gestreden hebben tegen de mentaliteit van hun eigen volk tegen onderdrukking en overheersing.

GANDHI is een goed voorbeeld voor de strijd tegen een foute  indoctrinatie, omdat ook in ons land een gedoogcultuur heerst inzake beďnvloedende activiteit van agressie en geweld. Kennen wij in Nederland voorbeelden van beďnvloeding door indoctrinatie, die onrust, angst en gevoelens van onveiligheid veroorzaken? Ja zeker: vele onderlinge samenhangende oorzakelijk gebeurtenissen zijn te noemen, deze zijn samengebracht in het ‘initiatief La Lucas’ met haar zeven te onderscheiden aandachtsvelden, die publiekelijk om aandacht vragen.

GANDHI’S geweldloze beweging voor actieve weerbaarheid werd gedragen door alle lagen van de bevolking, hij heeft daardoor een gerechtvaardigde methode van strijdbare activiteit aan ons achtergelaten. En dat is nodig ook in Nederland, niet om een ongelijkheid aan te spreken, maar om veroorzakende impulsen/prikkels van agressie en geweld zichtbaar te maken.

Daarom is de tentoonstelling van GANDHI zo waardevol voor ons betreffende vrede en veiligheid in ons land.

Ook in Nederland en Europa bestaat er de noodzaak de gedoogcultuur van de bovengenoemde destructieve voorbeelden, dat kritiekloos door de meeste mensen wordt toegestaan, aan te spreken. Na al die eeuwen van indoctrinatie, en door overheden kritiekloos toegelaten, wordt het niets in de weg gelegd zolang het de kassa laat rinkelen. Het wordt nu de hoogste tijd dat we deze problematiek aan gaan pakken. Te beginnen door als ‘deelnemer’ mee te denken inzake het burgerinitiatief ‘La Lucas’.

 

Anthoon Budel

Nijmegen

11 september 2017

 

 

“LA LUCAS”

SAMEN WERKEN aan VREDE – VRIJHEID - VEILIGHEID, in ONS LAND 

 

 

“VREDE MOET JE DOEN – VREDE MAAK JE SAMEN”

 VANAF DE VREDESWEEK 2017: laat het initiatief LA LUCAS zich leiden door de raadgevingen van GANDHI!

Vrede? Wie durft?

* het initiatief 'La Lucas' was in de Vredesweek aanwezig op de Publieksmarkt van Nijmegen Stad van Compassie, op zaterdag 23 september 2017, in Hatert Opaalstraat 4 op het terrein van het Apostolische genootschap!

'La Lucas': De kracht van verbeelding alleen, is niet genoeg. Wij zullen met zijn allen aan vrede en veiligheid moeten werken, niemand uitgezonderd!

 

 

 

 Samen aan vrede doen is: Elk moment van de dag je afvragen, wat heb ‘ik’ gedaan om ‘vrede’ te bewaken; in   eigen huis, buurt straat of stad?

 Elk moment van de dag, kan je, ‘jezelf’ even afvragen, wat heb ‘ik’ er toe bij gedragen aan ‘onvrede’ in mijn huis, straat, dorp, stad? 

 

Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben!

 

Wat je er voor nodig hebt is: moed, geduld, respect voor de ander, vertrouwen hebben in jezelf, en er in geloven dat jij het kunt. Dat je een bijdrage kunt leveren aan vrede, vrijheid en rechtvaardigheid in eigen land.

 

'La Lucas'

Nijmegen 2017

Anthoon Budel