vorige pagina

 

 

Weet jij wat BTW betekent?

 

Belasting toegevoegde waarde! Je hebt een bedrijf, winkel of handel, je verkoopt een product en daar doe je bijvoorbeeld 18 % btw bovenop, dat bereken je dus door aan je klant.

 

Je ontvangt dus extra geld, wat je later, spijtig genoeg, weer moet weggeven aan de overheid. Geld is een vorm van energie overdracht, die btw die niet van jou is moet je afdragen, doorgeven.

 

Het mooie van ‘dat’ systeem is, dat, wat je ontvangt, je weer weg moet geven, er weer allerlei zaken voor terug ontvangt, in de vorm van voorzieningen van Algemeen Nut.

 

BTW dus …

Veronderstel nou … dat het ook zo met ‘liefde’ in elkaar zit. Liefde is ook energie, je ontvangt het, en je geeft het ook door. Ieder mens is daar getuige van, je ziet het bij geboorte van jonge wezens, je maakt het mee, je ziet liefde en de warme afstraling ervan, die neem je in je op.

 

‘Liefdesenergie’ we ontvangen het, mogen ervan genieten en geven het door, en als je het weggeeft krijg je het ook weer terug. In de vorm van aandacht, warmte en mededogen. Het grote verschil met belasting áfdracht is, is dat ‘liefde’ géén “belasting” is in de ware zin van het woord! Nooit een ‘belasting’ kan zijn!

 

Dan heb ik het natuurlijk over pure  onvoorwaardelijke liefde, belangeloze liefde. Liefde dat geen belasting is, maar juist het tegenovergestelde!, het is ‘verlichting’ kijk maar naar de schoonheid van de natuur, een bloem die zich kwetsbaar opent. Schoonheid dat zich aan ons toont, via een pasgeboren wezen, dat puur en ongekunsteld ronddartelt van levenslust.

 

Weet jij nu wat BTW betekent?

Ja, het betekent hier … “belangeloze toegevoegde waarde”.

Het verschil met BTW is dat bij ‘belangeloze toegevoegde waarde’, ‘liefde’ in eerste instantie de “bron” is, van het meest ‘wezenlijke’ van ons leven, het is pure levenskracht, liefdeskracht. Dat wordt bij ieder van ons bij geboorte meegegeven.

 

En dan kan en mag het worden doorgegeven, liefde is een ‘weggeef’ artikel! … Je ontvangt het om het weer door te geven, het grootste verschil met geld is, dat je ‘liefde’ niet in een kluis kan bewaren en, dat liefde nooit in waarde kan dalen, het is van een ‘constante’ dat ‘wereldwaarde’ heeft.

 

Liefde, het kan dus niet zo zijn dat ‘jij’ er meer van bezit dan een ander. Het is natuurlijk wel zo dat ieder mens er weer anders mee om gaat, ondanks die ‘constante’ is ‘liefde’ wel afhankelijk van de mens ‘hoe’ deze er mee omgaat.

 

Jammer genoeg is het zo, dat bij veel mensen, de spontane en belangeloze liefde, in de loop van hun leven verborgen raakt, ingekapseld door een harnas van ongenaakbaarheid, dat mede in de loop der jaren is opgebouwd, door opvoeding en levensomstandigheden.

 

Belangeloze toegevoegde waarde, ja, laten we daar voor open blijven staan, het is nog niet te laat, ook al kastijd het leven ons, mislukken liefdesrelaties soms, laten wij gewoon door gaan met het uitdelen van liefde, zonder het in bezit te nemen, zodat het zich als een lopend vuurtje over Nijmegen, Nederland, ja heel de aarde kan verspreiden!

 

La Lucas

Nijmegen