vorige pagina

‘Staan’ in het ‘krachtveld’ van ons leven.

 

‘Liefdesenergie’ is als een energetisch krachtenveld in ons bestaan werkzaam! Deze energie is ‘wisselbaar’ tussen ons mensen en, zoals de zon dat doet, warmt zij ons, brengt liefde in ons tot leven.

Als ik echter bij het fietsenrek van een grote supermarkt sta, om boodschappen in mijn fietsentas te doen, ben ik bijna geen mens tegengekomen die me even aankijkt voor een groet of blijk van aandacht. Nee veel mensen nemen daar geen tijd voor of kijken snel weer weg, zijn met hun gedachten elders of al weer thuis, met een afwerend of gesloten gezicht.

Die geslotenheid doorbreken als een uitdaging zien.

Maar toch, doorbreek ik deze geslotenheid door een ‘hallo’, of een simpele opmerking over het weer, dan zijn er toch gelukkig ook mensen die spontaan reageren op  mijn groet of opmerking. Zelfs gebeurd het wel eens dat we een leuk gesprekje hebben over het een of ander.

Dat vind ik ook zo opmerkelijk! Als ik wandel in een bosgebied, dan zie je dat mensen mij ‘opvallend’ niet zien, ja, ze passeren je dan met een houding en de blik naar voren, het is alsof men dan bang is voor contact, men geen raad weet hoe zich te gedragen. En toch, vaak is het ook zo, dat je door een open houding, een groet of gebaar, spontaan een ontspannen tegenreactie ontvangt en zijn er ook mensen die reageren met een kwinkslag of een opmerking waar je blij van wordt.

Laten we toch die momenten van ontmoeting niet uit de weg gaan!

Laten we er van bewust blijven dat ‘liefde’ als ‘energie’ wisselbaar is tussen mensen. Tussen jou en mij en ook tussen jou en de vreemdeling. Laten we toch in het dagelijkse leven attent blijven op ‘elkaar’, op mensen die je dagelijks ontmoet, laten we ons blijven oefenen in gewone dagelijkse liefdes vaardigheid.

Elkaar blijven uitdagen of stimuleren in het dagelijkse krachtenveld van ontmoeting, door met aandacht en zorg met elkaar om te gaan. Daar kunnen wij compassie aan beleven, mededogen tonen, door in menselijke waardigheid, ons zelf te verheffen tot ‘meer’ menselijkheid.

“In het krachtenveld van liefde en ontmoeting, kunnen we ‘liefde’ tot levenskunst verheffen”.

Ons blijven bewegen in het ‘wisselveld’ van de liefde.

Anthoon Budel

13 april 2018

Nijmegen