vorige pagina Startpagina

“ OER-ENERGIE  en  LIEFDES-INTENS ” 

Of: De kunst van de liefde in het publieke domein.

 

De mens is opgebouwd uit ‘oer energie’ en ‘liefdes intensiteit’.

Het één is van een dierlijk gehalte en het andere is van een ‘levende’ drive, die vanaf het beginne in de natuur werkzaam is. En zich wel speciaal heeft ontwikkeld in de mensensoort.

De mens is zich geleidelijk aan van het dierlijke gaan onderscheiden, door zijn intelligentie, zijn reflexieve vermogen en door in zijn geheugen dingen van gisteren, vandaag en morgen te kunnen onderscheiden. De mens heeft, in mijn optiek, haar liefdesvermogen opgedaan en aangeleerd door de natuurlijke schoonheid van het organische leven op aarde.

Die stralende schoonheid van de planten, de vissen, de landsdieren, de bloemen en de bomen. Al die natuurlijke pracht heeft de mens bewust doen maken van een energetisch krachtenveld, het liefdesvermogen, dat zich bevindt in een herhalende cyclus in de natuurlijke scheppingsorde van de aarde.  

Toen de mens (‘mens’ lezen als man en vrouw) ontdekte dat dat hen dit hun voortplantingsdrift ten goede kwam, hebben zij dat ‘liefdesvermogen’ in de loop der eeuwen ook ontwikkeld tot een groeiend verlangen dit op spirituele wijze met elkaar te delen. Zij ontdekten dat dit vermogen hen deed uitstijgen boven de onderscheidende klasse verschillen uit, dat die klasse verschillen, etnisch en cultureel, geen belemmering hoefden te zijn om elkaar lief te hebben.

Zij ontdekten dat geld en materiele bezittingen ondergeschikt gemaakt konden worden, aan de samenhang en gelijkwaardigheid in hun relationele verbintenissen. Dat hun ‘samen gaan’ ook een ander doel kon hebben dan hun erfgoed veilig stellen of kinderen voortbrengen. Zoals de natuur in ‘al haar verschijnselen’, zichzelf elk jaar weer opnieuw kan voort scheppen, vernieuwde de mens zichzelf tot het vermogen in liefhebben.

Zij werden en worden daartoe aangespoord door de natuur zelf!!

De schoonheid en scheppingskrachten die daar uit voortvloeien, en die mensen vanuit die natuur hebben meegekregen, stimuleerden hen zich op eigen wijze door te ontwikkelen. Heden ten dage echter verkeert die mens in een crisis, de meesten van hen raakten de weg kwijt van hun natuurlijke oorsprong.

Die mens ‘lees mannen en vrouwen’, laten zich meer en meer leiden door geld, technologisch denken en door economische dadendrang. Zij vergeten dat zij voortkomen uit een natuurlijke scheppingsorde, daarin vormden zij een eenheid, dat zich voortzette in een gezamenlijke door de natuur ordenende gedrevenheid.

 

Laten wij met ons allen, onze natuurlijke oorsprong niet vergeten, en rekenschap blijven afleggen aan de ‘scheppingsorde’ die boven al het menselijk denken en handelen verheven is. Dat kunnen wij doen, door opnieuw naar elkaar om te kijken, en elkaar tot voorbeeld zijn.

Oer-energie of liefdes-intens.

Heden ten dage laten velen van ons zich leiden door de massa media, en de ver van onze bed shows. Laten wij ons liever laten leiden, dichter bij huis in het veld van de ontmoeting, en ‘leergeld’ besteden aan het oefenen in de liefdes kunst.

Met ‘liefdes-intens’ wordt hier bedoeld, je laten beïnvloeden door de klank en kleur van de levende natuur, de intense schoonheid van bloemen, de zang en kleurenpracht van vogels, de intense schoonheid van een met zonlicht beschenen landschap, zoals je de intensiteit van groei en leven als ‘orgone’ kracht van een dicht bos kunt ervaren. Door deze spiritueel te ervaren intensiteiten werden mensen ooit aangespoord om ethisch te handelen, elkaar te respecteren en lief te hebben.

Dat zijn de natuurlijke ervaringswerelden van mensen geweest, en het is aan te bevelen dat wij daar mee door gaan, het aan elkaar door blijven geven. Daarmee kunnen wij het begrip ‘liefhebben’ opwaarderen tot liefdes kunst.

Met ‘liefdes-intens’ wordt ook het jonge leven bedoeld van een dartelend jong dier dat pasgeboren in het leven, de liefde van het moederdier ervaart. Of de onschuld van een pasgeboren mensenkind, dat nog de schoonheid van puur jong en onschuldig leven uitstraalt. De hartverwarmende uitstraling die dat heeft op ons, de volwassen mens, die getekend door het maatschappelijke leven naar liefde en warme blijft uitzien.       

Ja, laten wij ons door ‘liefdes-intensiteit’ laten beïnvloeden, opdat het ons hart beroert en ons aanzet tot ‘ontmoeting’ met een ander, gewoon omdat dit onze samenleving ‘menselijker’ zal maken.

‘Liefdes-intens’ een werkzame energie

die in al het leven werkzaam is.

 ‘Amor et publica domainica’

De kunst van het liefhebben in het publieke domein.

 

Nijmegen 1 juli 2019