vorige pagina

 

 

Weet jij wat BTW betekent?

 

Belasting toegevoegde waarde! Je hebt een bedrijf, winkel of handel, je verkoopt een product, en daar doe je bijvoorbeeld 18 % btw bovenop, en dat bereken je dus door aan je klant.

 

Je ontvangt dus extra geld, wat je later, spijtig genoeg, weer moet weggeven aan de overheid. Geld is energie, geld is een vorm van energie overdracht, en die btw dat niet van jou is moet je afdragen, doorgeven.

 

Het mooie van ‘dit’ systeem is, dat wat je ontvangt, en je weer weg moet geven, je door dat weggeven, er weer allerlei zaken voor terug ontvangt, in de vorm van voorzieningen van Algemeen Nut.

 

BTW dus …

Veronderstel nou … dat het ook zo met ‘liefde’ in elkaar zit. Liefde is ook energie, je ontvangt het, en je geeft het ook door. Ieder mens is daar getuige van, je ziet het bij geboorte van jonge wezens, je maakt het mee, je ziet liefde en de warme afstraling ervan neem je in je op.

 

‘Liefdesenergie’ we ontvangen het, mogen ervan genieten, en geven het door, en als je het weggeeft krijg je het ook weer terug. In de vorm van aandacht, warmte en mededogen. Het grote verschil met belasting áfdracht is, is dat ‘liefde’ géén “belasting” is in de ware zin van het woord! Nooit een ‘belasting’ kan zijn!

 

Dan heb ik het natuurlijk over pure liefde, onvoorwaardelijke liefde, belangeloze liefde. Liefde dat geen belasting is, maar juist het tegenovergestelde!, het is ‘verlichting’ kijk maar naar de schoonheid van de natuur, een bloem die zich kwetsbaar openvouwt. Schoonheid dat zich aan ons toont, via een pasgeboren wezen, dat puur en ongekunsteld ronddartelt van levenslust, in de zuiverheid van een nieuw leven en een onbesmet geweten.

 

Weet jij nu wat BTW betekent?

Ja, het betekent … “belangeloze toegevoegde waarde”. Het verschil met BTW is, dat bij ‘belangeloze toegevoegde waarde’, ‘liefde’ in eerste instantie de “bron” is, van het meest ‘wezenlijke’ van al het organische leven, het is pure levenskracht, liefdeskracht. Dat wordt bij ieder van ons bij geboorte meegegeven.

 

En dan kan en mag het worden doorgegeven, liefde is een ‘weggeef’ artikel! … Je ontvangt het om het weer door te geven, het grootste verschil met geld is, dat je ‘liefde’ niet kan oppotten, niet in een kluis kan bewaren, en dat liefde nooit in waarde kan dalen, het is van een ‘constante’ dat ‘wereldwaarde’ heeft.

 

Liefde kan dus niet in een schatkist opgeborgen worden, het kan niet zo zijn dat ‘jij’ er meer van bezit dan een ander. Liefde heeft in mijn optiek wel een vermogenskracht, in de zin van ‘liefdesvermogen’, maar dan niet als macht, wel als ervaringsvermogen, dat je als mens geleerd hebt er attent op te zijn en er mee om te gaan.

 

Het is natuurlijk wel zo dat ieder mens er weer anders mee om gaat, ondanks die ‘constante’ is ‘liefde’ wel afhankelijk van de mens hoe deze met haar omgaat. Jammer genoeg is het zo, dat bij veel mensen, de spontane en belangeloze liefde, in de loop van hun leven verborgen raakt, ingekapseld door een verdedigend harnas van ongenaakbaarheid, dat mede in de loop der jaren is opgebouwd, door opvoeding en levensomstandigheden.

 

Belangeloze toegevoegde waarde, ja, laten we daar voor open blijven staan, het is nog niet te laat, ook al kastijd het leven ons, mislukken liefdesrelaties soms, laten wij gewoon door gaan met het uitdelen van liefde, zonder het in bezit te nemen, zodat het zich als een lopend vuurtje over de aarde kan verspreiden.

 

La Lucas

Nijmegen