vorige pagina

 

 

GEDENKEN EN GOEDE VOORNEMENS …

 

Met kerst gedenken wij, de geboorte van Christus ‘Dé Vredes Vorst’. Met oud en nieuw gedenken wij wat het voorbije jaar gepasseerd is. En in het nieuwe jaar beginnen wij met een schone lei, plus een lijst met goede voornemens.

 

En daar gaat het over in dit vers, dat we dit kunnen; in geloof, hoop en liefde.

 

Door het ‘geloof’ in ons zelf, in ons eigen kunnen zijn we in staat om goede voornemens te bedenken. Door de ‘hoop’ zijn we in blijde verwachting, dat we het ook kunnen wat we ons voornemen. En in de ‘liefde’ kunnen we dat realiseren!

 

En dan is het een kwestie van tijd, als we gaan investeren in die voornemens, om er gestalte aan te geven, in de levende wereld van ons bestaan. Maar we kunnen dat niet in ons eentje doen, dat kan alleen samen, samen door opnieuw in ‘elkaar’ te investeren.

 

Als binnen een ‘samenwerkingsverband’, dat bestaat uit een samengaan van ‘al’ die individuele voornemens, en voorstellingen van zaken, die ‘anders’ zouden moeten dan ze tot nu toe gingen. En anders zouden kunnen, dan dat het in het voorgaande jaar het geval is geweest.

 

Wat maakt hierin zo belangrijk? … Wat is nou het cement, dat al die voornemens van al die mensen kan doen samenbinden? Ja … ik zie het al, vele van jullie hebben het al geraden. Het is het eerste en het laatste van de belangrijkste waarden van ons menselijk bestaan, en dat is ‘liefde’.

 

Het liefdesvermogen in ons mensen, dat is het cement dat wat samenbindt. … En wat is dan dat liefdesvermogen, zal je, je misschien afvragen? Nou … ‘liefdesvermogen’ is de macht en de kracht in onbaatzuchtigheid. Het verlangen te delen, met anderen, met als beginsel, delen in gelijkwaardigheid.

 

Het ‘verlangen’ altijd de eerste en de beste te willen zijn, omzetten in de bereidheid, ook de ander het zijne te gunnen. En niet altijd het grootste en het beste te willen. Het vermogen anderen belangeloos ‘voor’ te laten gaan.

….

 

Laten we in blijde verwachting elkaar het goede toe wensen, dan komt het wel goed met het nieuwe jaar, het jaar 2015. PROSIT, of; dat al het goede U mag overkomen, in het nieuwe jaar vol met schone en nieuwe kansen.

 

Anthoon La Lucas