vorige pagina

“EEN ‘WERELDLIJKE’ LITANIE”

Deze 'wereldlitanie' is te lezen, te bidden of te reciteren, door christenen, moslims, boeddhisten, humanisten, gelovigen en niet/gelovigen:

(Uitleg en ontstaan van deze vier gebedsintenties kan je lezen onderaan het gebedsritueel;)

 

De eerste mantra: Glorierijke ‘opstanding’ van het leven. 

1.   Door de ‘geest’ van liefde en welwillendheid kom ik tot transformatie

2.   Door de ‘geest’ van waarachtigheid, van mijn geboorte, ben ik waarachtig

3.   Door de ‘geest’ van weldadigheid kom ik tot erkenning

4.   Door de ‘geest’ van voorkomendheid en vertrouwen, vertrouw ik op mensen

5.   Door de ‘geest’ van helderheid en gedachtestromen, groeit mijn inzicht

6.   Door de ‘geest’ van mededogen en menslievendheid, groei ik als mens

7.   Door de ‘geest’ van sturende vaardigheid in menslievendheid, draag ik bij aan algemeen welzijn

 

 De tweede mantra: Door versterving wordt ik bevrijd van onnodige verlangens.

 1.   Ik wil me bevrijden van verlangen naar overdaad

 2.   Ik wil me bevrijden van angst en onrust

 3.   Ik wil me bevrijden van jaloezie en rancune

 4.   Ik wil me bevrijden van drift en onvermogen

 5.   Ik wil me bevrijden van afgunst

 6.   Ik wil me bevrijden van winstbejag

 7.   Ik wil me bevrijden van dwangmatigheid

 

De derde mantra: Blijde gebeurtenissen geven mijn leven een positieve wending.

 

1.   Vol vreugde geniet ik van het leven, dat mij toekomt

2.   Vol vreugde geniet ik van een sober leven

3.   Vol vreugde dans ik de liefdesdans

4.   Vol vreugde opent zich mijn hart, voor jou, en allen

5.   Vol vreugde vertrouw ik de ander, en de vreemdeling

6.   Vol vreugde omarm ik de mensen die mij nabij komen

7.   Vol vreugde vraag ik hen die misleiden, ermee te stoppen

 

De vierde mantra: Geestelijke inspiratie, mens en ziel gaan een overeenkomst aan.

 

1.   In verlangen naar samen/beleving, tussen mannen en vrouwen, bidt ik voor wederzijds respect

2.   In verlangen zet ik mijn creativiteit in, ter meerdere eer en glorie van mensheid

3.   In verlangen oefen ik, in geven en ontvangen

4.   In verlangen zet ik mijn talenten in, voor meer ‘menswording’ in mensheid

5.   In verlangen moedig ik mensen aan, die ‘liefde’ in kunst en muziek verbeelden

6.   In verlangen naar harmonie en evenwichtigheid, streef ik naar vorming en hervorming van het religieuze, en het maatschappelijke leven

7.   In verlangen zet ik mijn liefdesvermogen in, om de ander lief te hebben, en de wereld te bevrijden van onvrede en boosheid.

 

 

Uitleg;

vanuit de universele diversiteit aan religieuze geloofsculturen,

en hun ontstane spiritualiteit.

Het liefst uit te spreken in groepsverband.

Als ‘mantra-ritueel’ bezit het een werkende intelligentie,

en heeft daardoor een bevrijdende invloed op mensen.  

Is een mantra - ritueel, dat voortbouwt op de diverse geloofsculturen.

En is te gebruiken als een ritueel, dat haar kracht ontleend, door de herhalende werking van het uitspreken van teksten, die het spirituele en beschouwende leven betreffen.

Vier ‘mantra’s’, ter verering en stimulering van ‘Universele Liefdes Werkelijkheid’. Te doen vanuit de menselijke veelzijdigheid, in het samenspel van de zintuigen: horen, zien, ervaren en beleven, ‘ten gunste’ van alle mensen. Door het reciteren van vormende en omvormende klanken en begrippen, die een weldadige uitwerking kunnen hebben op de geestelijke gesteldheid van mensen. Het kan als een biddende ervaring van religieuze omvorming beschouwd worden.

 Vier overwegingen met haar gebedsintenties:

 1.    OVER DE GLORIE RIJKE ‘OPSTANDING’ VAN HET LEVEN.

Via religieuze/humanistische Positiva: Het ‘opstaan’ van de mens, in zijn menszijn, en dit wordt verrijkt door inwerking van de geest.

2.    OVER ERVARENDE GEBEURTENISSEN WAARDOOR OVERBODIGE VERLANGENS WORDEN

LOSGELATEN.

Via religieuze/humanistische Negativa: Het ‘versterven’ van ‘schijnbaar’ onblusbare verlangens, die ‘menswording’ in haar voortgang frustreren.

3.    OVER BLIJDE GEBEURTENISSEN DIE HET ‘LEVEN’ EEN POSITIEVE WENDING GEVEN.

Via religieuze/humanistische Creativa: Verrijking door de ‘openbaringen’ van wijsheid/boeken, die omkeringen veroorzaken in het wereldse denken.

4.    OVER DE GEESTELIJKE ‘INSPIRATIES’ DIE SPIRITUALITEIT OPWEKKEN.

Via religieuze/humanistische Transformativa: De mens en zijn ziel, gaan een ‘overeenkomst’ aan, waardoor de persoonlijke hartverlangen's aansluiting vinden bij andere mensen.

Een mantra bidden, door het reciteren met of zonder een gebedssnoer, heeft een genezende werking voor de religieuze en niet religieuze mens en haar omgeving. En het gaat als volgt, men zingt of prevelt, alleen of in een groep, de tekstregels, terwijl men zich in een meditatieve gebedshouding bevindt. De meditatie vibraties, zijn in vier groepen van 7 tekstregels samengesteld. Met een overtuigende kracht laat men de woorden als een mantra naar buiten stromen.

Als men dit samen met anderen doet, kan er een ritmische cadans ontstaan, waardoor mensen elkaar blijven stimuleren door te gaan, omdat er een vertrouwelijke sfeer ontstaat. Door het ritme, de klank en het biddende karakter.

 

La Lucas