Vorige Pagina

 

... EEN LIEFDES LITANIE …

 Beurtzang:

  

Dat ‘liefde’ in ons leven aanwezig blijkt, en louter goedheid is.

Dat ‘liefde’ voor ons als leidend levenslicht is, en het ons ‘duister leven’ doorgloeit.

 

Dat ‘liefde’ ons hecht, in liefde aan elkaar.

Dat ‘liefde’ een kracht in ons wekt, waardoor ‘het leven’ ten goede komt.

 

Dat ‘liefde’ in ons ‘weerbaarheid’ wekt, en ons ‘gaande’ houdt.

Dat ‘liefde’ ‘de machten’ breekt, die ons willen ‘dwingen’. En dat liefde ons bevrijden mag van ongewenste dwangmatigheid.

 

 

Jij, ‘liefde’ wees ons als een zelfstandig schild, en hoe ‘wonderlijk’ ben jij in al het leven verweven.

 

Liefde is ‘al’ wat het leven mogelijk maakt. Tastend zoekt zij haar weg, als onzienlijk licht, het ‘leven’ verheffend. Weerloos, teder en lichtend aanwezig in ons, in jou, in mij, in de ander, in allen.

 

Jij, die het leven dragelijk maakt, jij beweegt ons, jij haalt ons uit onze schulp, en helpt ons over grenzen heen, ‘belief’ ons; aan de vreemdeling of reisgenoot, beweeg ons ten alle tijden.

 

Liefde, jij die het leven mogelijk maakt, tastbaar aanwezig in ons. Ons net zo nabij als in Christus, broeder van ons allen. In liefde aanwezig, zowel in de meest eenvoudige, als in de meest getalenteerde mens.

 

‘Christus’ liet ons zien, waartoe ‘liefde’ kan leiden, ‘hij’ bleef liefde trouw tot aan zijn dood, en daarna nog verder.

   

‘Hij’ deelde liefde, als ‘brood en wijn’, als verbindend mengsel, in lichaam, geest en bloed, voor de wereld waarin wij leven. ‘Jij’ bent het ‘brood en de wijn’ voor ons leven van alledag.

 

‘Liefde’ bindt ons mensen, tijdens ons leven en in de dood, onafscheidelijk verbonden met s‘levens voortbestaan.

 

‘Liefde’ tastbaar, vormbaar. Zij vormt het leven, het ‘leven’ in ons.

 

Liefde is ons als een schild, en een boog gegeven, waarmee wij ons kunnen afschermen, en tegelijkertijd liefdespijlen kunnen afschieten, naar het ‘heilige krachtveld’ van ons zielenheil, dat de kern van al het leven is.

 

 

 

AMEN.

 

Nijmegen

Anthoon La Lucas

13 april 2016