startpagina

 "LA LUCAS"

 

Is een ‘burgerinitiatief’ voor een ‘vredescultuur’

“De tirannie verdrijven die mij mijn hert doorwondt”

 

Doe mee, en sluit je aan, door mee te werken aan een vredescultuur, en wordt ‘deelnemer’ aan het initiatief voor een vrede met iedereen. Vrede moet je doen, Vrede maak je samen! Ondersteun dit initiatief door te reageren. En denk actief mee aan het bevorderen van een ‘vredescultuur’ in Nederland!

 Dit is een verhaal dat bedoeld is als een oproep aan ons allen, om het niet op te geven, laten we ons blijven inspannen om onze wereld te hervormen, de goede richting uit.

 VREDE MOET JE DOEN…

VREDE MAAK JE SAMEN!

 

De tirannie verdrijven die mij, mijn hart doorwondt. Is een begrip uit het Nederlandse volkslied! 

Die tirannie kunnen wij verdrijven. Elk moment van de dag, kunnen we er even bij stil staan, en ons afvragen; wat hebben wij bijgedragen aan ‘onvrede’ in ons huis, op ons werk, straat, stad of land? Elk moment van de dag kunnen wij ons afvragen, wat kan ‘ik’ bijdragen aan vrede en veiligheid.

 

Vrede moet je doen!

Mensen worden uitgenodigd, om mee te denken, hoe we de ‘vrede’ kunnen leren, hoe die vrede te bewaken. Door de ‘tekens’ te duiden die niet mis zijn te verstaan.

Hoe kunnen wij onze samenleving vreedzamer maken?

Er worden mensen gevraagd, om in naam van de ‘vrede’, ‘wapens’ tot ploegen te smeden. Laten we met elkaar de ‘samenhangen’ leren ontdekken, die onze wereld laat zijn, zoals hij is. In ons vaderlandse volkslied zingen wij, ‘mijn schild en betrouwen’ blijf ik tot in den doet. Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar t’ allerstond, de tirannie verdrijven, die mij mijn hert doorwondt. Ik zou dit willen vertalen naar de tegenwoordige tijd: dat je, je weerbaar wilt opstellen, om have en goed te beschermen tegen agressie bevorderende elementen, die ons infiltreren en besmetten tot ongewenste gewoontes, zaken, handelingen of gedragingen. Zichtbaar ervaarbaar via de Tv, games, massamedia, sociale media.

 

Vraagstelling en brainstorm acties van het ‘burger initiatief’ zijn: 1. Hoe tegenstrijdig is het pedagogisch netwerk in ons leven, zoals goede dingen leren, en slechte dingen als voorbeeld zien. 2. Hoe laten wij geweld in onze cultuur integreren? 3. Hoe erg is de indoctrinerende werking van de mediums film, tv en sociale media? 4. Kunnen we samenhangen zien in onze maatschappij, betreffende vrede, welvaart en geweld?

 

 De tirannie verdrijven die mij mijn hert doorwondt, zou ik dan willen begrijpen als, de ‘pijn en de smart’ dat een volk, zichzelf aandoet. Omdat we ongewenste gewoontes laten ontstaan in onze cultuur, die onze waarden en normen ondermijnen.

Mijn schild en betrouwen, zou je dan kunnen ervaren als een besef van ‘tekortkoming’ in eigen gelederen, in de zin van tekortschieten, om de normen en waarden in eigen cultuur te beschermen of te behoeden. Waar is het vertrouwen gebleven in eigen kunnen? Welk instrument is ons uit handen geslagen, om ons ‘gevoel van mededogen’ aan elkaar, te beschermen?

 

Hoe ziet de tirannie van de maatschappelijke dwangmatigheid er uit? Die onze rust en veiligheid als een continu bedreiging infiltreert? Hoe kunnen we de tirannie verdrijven die ons langzaam uit elkaar drijft? En geheel en al ons ‘duurzaam recht’ op vrede, vrijheid en veiligheid, geweld aan doet!

 

Er worden mensen gevraagd, om de tekens te duiden, die ons allen zorgen baart!

 

Dringend mensen gevraagd,

mensen te midden van mensen.

 

 

Dit is een ‘burgerinitiatief’, doe mee, samen werkt het! Ondersteun dit initiatief door te reageren, en help mee dit initiatief, door brainstorming op te starten. Voor een vredescultuur binnen Nederland.

 

De initiatiefnemer Anthoon Budel

Nijmegen

 

Voor meer informatie ga naar: www.lalucas.nl