vorige pagina

= Je Maintiendrai =  

… Ik zal handhaven …

 

In ‘Je Maintiendrai’ leg ik hier de betekenis uit wat met het begrip “La Lucas” bedoeld wordt, in het ‘burgerinitiatief’.

Nu ik zo’n tweejaar met het initiatief De Vredeskoffer bezig ben geweest, wordt het me pijnlijk duidelijk, dat er een misverstand is ontstaan omdat het begrip Vredes-Koffer uit twee delen bestaat, Vrede en Koffer en dat schept een onduidelijkheid. Dat leg ik hier uit: namelijk; Vrede duidt het begrip Vredesbeweging aan, en Koffer betekent inhoud en in dit geval gaat het om 7 aandachtsgebieden. Het begrip ‘vredesbeweging’ schept de onduidelijkheid in die zin dat De Vredeskoffer een ‘vredesbeweging’ zou zijn in de betekenis van het woord; namelijk dat het een groep is die streeft naar het voorkomen of beëindigen van oorlog, militaire inmenging of gewelddadige terreur.

Vandaar dat ik op 24 september 2017 de naam De Vredeskoffer gewijzigd heb in La Lucas.

Het initiatief La Lucas, heeft echter altijd de intentie gehad, zich te willen richten op zaken die binnen onze eigen Nederlandse maatschappij en samenleving afspelen. Zaken, gebeurtenissen, prikkels en voorbeelden die agressie, geweld en terroristische activiteiten veroorzaken, of de ideeën  ervoor in stand houden.

Dit verhaal heeft als doel duidelijkheid te scheppen over het concept ‘burgerinitiatief’ La Lucas, zoals deze met haar inhoud op de website te zien is. Met het oogmerk dat de doelstelling van mijn initiatief duidelijk wordt, en niet verward kan worden met onder andere anti oorlog demonstraties.

Je Maintiendrai heeft in dit verhaal de betekenis; ik zal handhaven, met de oorspronkelijke uitleg ‘ik zal mijn land en zijn cultuur’ te vuur en te zwaard verdedigen. In de betekenis van het concept ‘burgerinitiatief’ gaat het ook wel om het verdedigen, maar dan meer om het verdedigen van onze (westerse) cultuur, met haar normen en waarden begrippen.

Enerzijds word ons mensen al eeuwen lang geleerd zich op een fatsoenlijke manier te gedragen, we leren op een ethische manier hoe we met elkaar dienen om te gaan, we leren maatschappelijke regels te accepteren te onderscheiden en toe te passen.

Anderzijds leren we al een kleine 100 jaar lang ons te gewennen aan het idee dat oorlog en geweld een vanzelfsprekend onderdeel is van onze samenlevingen. En sinds het medium film en televisie zijn intrede in mensheid heeft gedaan, wordt geweld, destructie en gewelddadigheid ons als het ware met de paplepel ingegoten.

Het kan toch niet zo zijn dat we dit lijdzaam moeten laten voortbestaan? Dat binnen onze normen en waardencultuur, geweld en destructie op zo’n grote schaal een goed verkopend product is geworden, die in alle onderdelen van onze maatschappijen zo winstgevend werkzaam is?

Dát is waar het concept ‘burgerinitiatief’ La Lucas zich mee wil bezighouden, en hoopt dat velen daar een bijdrage aan willen geven.

 

Je maintiendrai ofwel La Lucas.nl

Nijmegen

 

28 juli 2017

Anthoon Budel

= Initiatiefnemer van dit burgerinitiatief =