vorige pagina

2017-07-19 Nieuwsbrief 1

la lucas

www.lalucas.nl

Huis van Compassie Nijmegen …

 

 

Vrede moet je doen - Vrede maak je samen!

 2017-07-19 Nieuwsbrief 1.

Inhoud:

1.    Begonnen 1 januari 2015 met het Vredes initiatief …

2.    Publieksdag Stad van Compassie Nijmegen 29 mei 2016

3.    Vredesweek Zaterdag 17 september 2016 Bouwen aan vrede …

4.    Tentoonstelling: Onderdrukking en bevrijding.

1.    Begonnen op 1 januari 2015 met het Vredesinitiatief www.lalucas.nl/index.htm

Het initiatief de Vredeskoffer, heeft als doelstelling, mensen bijeen te roepen om, aandacht te geven aan een zorgelijke ontwikkeling, in onze maatschappij en samenleving. Die zorgelijke ontwikkeling is al zo lang aan de orde, dat mensen niet eens meer beseffen, hoe ernstig het is. Te weinig mensen zijn vreemd genoeg, dan ook bereid om er even bij stil te staan. Wat opvallend is, is dat de meeste mensen geen antwoord willen geven op mijn vraag, wat vindt je van het initiatief, wat is de reden dat je niet wil reageren of meedoen? In Nijmegen reageren Religieuze instellingen niet, Vredesbewegingen in het land nauwelijks, het Nijmeegse Nieuwsblad De Brug weigert mijn persberichten te plaatsen. Veel mensen houden zich doof of stom. Dat is best pijnlijk, maar voor mij geen reden om het op te geven. Vandaar deze Nieuwsbrief, ik zendt hem naar alle mensen uit mijn kennissenkring, waar ik een email van heb.

2.    Publieksdag Stad van Compassie Nijmegen 29 mei 2016 www.lalucas.nl/events/publiek.htm

Op zondag 29 mei heeft de Vredeskoffer meegedaan  aan de Publieksdag; Nijmegen Stad van Compassie, in de Wijkfabriek. Met de bedoeling bekendheid te verwerven inzake wat de Vredeskoffer wil bereiken in verband met vrede, veiligheid en rechtvaardigheid.

3.    Vredesweek Zaterdag 17 september 2016 Bouwen aan vrede www.lalucas.nl/events/vredewe2016.htm

Bouwen aan Vrede, Vrede verbindt, was het thema van jaar 2016. De Vredeskoffer voegde daaraan toe: Niemand is tegen vrede. Maar wat doen we, zetten we ons ook in voor vrede? Doen we iets tegen oorlogen veraf, of doen we iets tegen geweldsprikkels dichterbij, terreur en geweld tegen kinderen, tegen vrouwen, tegen weerloze burgers? Wat kun je eigenlijk doen? 

Op 21 september stonden deze vragen centraal in de Vredesweek. Je kan stil staan bij oorlog en vrede, veraf, maar ook dichterbij. Hoe het was vroeger en hoe is het nu? In je eigen dorp, stad of land. In je eigen wijk, op het werk en thuis of in de buurt?

4.    Tentoonstelling: Onderdrukking en bevrijding in Huis van Compassie. www.lacucas.nl/events/helden.htm

In het Huis van Compassie, was er op het initiatief van de Vredeskoffer, vanaf 8 mei tot 30 juni 2017 een tentoonstelling uit Duitsland, die de naam droeg: ‘Onderdrukking en Bevrijding’. Om aandacht te vragen voor jonge helden uit het nazi tijdperk. Het is een expositie geweest met beeldende foto’s en tekstfragmenten van jonge Duitsers, die in de jaren van het nazi-regime 1932-1945, zich ‘heldhaftig’ verweerden tegen het moorddadig optreden van de fascisten in Duitsland. In die zin dat vele duizenden Duisters, weerstand hebben geboden tegen de oorlog/machinerie van het naziregime van Hitler, meestal met de dood tot gevolg.

Als er voldoende mensen mee gaan doen, dan werkt het, daar ben ik zeker van!

Mocht je, je willen aanmelden als ‘deelnemer’ zie www.lalucas.nl/deelnemer.htm , dan ben je daar door mij van harte toe uitgenodigd. Je kan je aanmelden door te reageren op dit bericht a.budel1@chello.nl Of je aanmelden via de openingspagina van: “De Vredes Koffer” www.lalucas.nl

 

Vrede moet je doen, Vrede maak je samen.

 

Hartelijke groet van

Anthoon Lucas Budel

Initiatiefnemer van La Lucas.

 

Reageren? a.budel1@chello.nl  

Ondersteuning: Budel A.L.M. van t Hoffplantsoen 39 Nijmegen

Bank ASN nr.: NL42 ASNB 0932 7663 74 Bij voorbaat dank!