vorige pagina

2017-09-04 Nieuwsbrief 2

la lucas

www.lalucas.nl

Huis van Compassie Nijmegen …

 

 

Vrede moet je doen - Vrede maak je samen!

 2017-09-04 Nieuwsbrief 2.

5.    Je Maintiendrai = Ik zal handhaven …

Een belangrijk bericht in verband met de naam van De Vredeskoffer! Het initiatief De Vredeskoffer, heeft altijd de intentie gehad zich te willen richten op zaken die binnen onze eigen maatschappij en samenleving afspelen. Zaken, gebeurtenissen, prikkels en voorbeelden die agressie, geweld en terroristische activiteiten veroorzaken.

Zie: www.lalucas.nl/maintiendrai.htm

6.    Vredesweek vanaf Zaterdag 16 september tot 23 september 2017 Vrede – Wie durft? www.lalucas.nl/events/vredewe2017.htm

2017 Thema: De kracht van verbeelding! Vrede - Wie durft? De Vredeskoffer voegt daaraan toe. De kracht van verbeelding alleen, is niet genoeg. Wij zullen met zijn allen aan vrede en veiligheid moeten werken, niemand uitgezonderd!

Samen aan vrede doen is: Elk moment van de dag je afvragen, wat heb ‘ik’ gedaan om ‘vrede’ te bewaken; in   eigen huis, buurt straat of stad?

Elk moment van de dag, kan je, ‘jezelf’ even afvragen, wat heb ‘ik’ er toe bij gedragen aan ‘onvrede’ in mijn huis, straat, dorp, stad?

7.  De Vredeskoffer maakt een nieuwe start door in het Huis van Compassie een tentoonstelling te realiseren over het leven en werk van GANDHI. Zie: www.vredesmuseum.nl en www.lalucas.nl/events/satyagraha.htm

GANDHI TENTOONSTELLING:

‘Geweldloos weerbaar – Vrede is de weg’.

Vanaf 16 september tot 10 november 2017 Groenestraat 170 Nijmegen.

Op 2 oktober is er de Internationale dag van geweldloosheid, in 2007 door de Verenigde Naties uitgeroepen. GANDHI is de juiste persoon die door zijn methode van geweldloosheid ons de ware manier voorschrijft, hoe je met noeste vlijt en volharding ‘een landsbelang’ tot uitvoering kan brengen.

GANDHI zegt; Haat het kwaad in de wereld, niet de zondaar, maar het kwaad dat hij bedrijft.

En de doelstelling van de Vredeskoffer is: In waarheid en vastbeslotenheid onze maatschappij en de verantwoordelijken aanspreken op hun onverantwoordelijk gedrag.  Door een nee uit te spreken tegen de geweldsprikkels in de massamedia.

 

8. Zaterdag 23 september is er een Compassie Publieksdag op het terrein van de Apostolische Genootschap Opaalstraat 4 in Hatert. Zie: www.vredesweeknijmegen.nl -

www.huisvancompassienijmegen.nl De Vredeskoffer zal er ook met een stand staan.

 

 

 

Als er voldoende mensen mee gaan doen met het initiatief van De Vredeskoffer, dan werkt het, daar ben ik zeker van!

Mocht je, je willen aanmelden als ‘deelnemer’ zie www.lalucas.nl/deelnemer.htm , dan ben je daar door mij van harte toe uitgenodigd. Je kan je aanmelden door te reageren op dit bericht a.budel1@chello.nl. Of je aanmelden via de openingspagina van: “De Vredes Koffer” www.lalucas.nl

Vrede moet je doen, Vrede maak je samen.

 

Hartelijke groet van

Anthoon Lucas Budel

Initiatiefnemer van la lucas.

 

Reageren? a.budel1@chello.nl  

Ondersteuning: Budel A.L.M. van t Hoffplantsoen 39 Nijmegen

Bank ASN nr.: NL42 ASNB 0932 7663 74 Bij voorbaat dank!