vorige pagina

 

"LA LUCAS"

2017-09-28 Nieuwsbrief 3.

 

 

9.    Waarom de naamsverandering, van Vredeskoffer naar ‘LA LUCAS’?

10.  GANDHI Tentoonstelling in Huis van Compassie.

11.  Terugblik op de Publieksdag 2017 en ‘De kracht van verbeelding’.

12. Vrede moet je doen – Vrede maak je samen.

 

9.   Waarom de naamsverandering, van Vredeskoffer naar ‘La Lucas’?

De gesprekken die ik had met mensen het afgelopen jaar, en in het weekend van de Publieksdag maakten het mij meer en meer duidelijk dat de naamgeving van mijn initiatief, hoe mooi en concreet ook, verwarring veroorzaakt in verband met de doelstelling van het initiatief.

Nu ik zo’n tweejaar met het initiatief De Vredeskoffer bezig ben geweest, wordt het me pijnlijk duidelijk, dat er een misverstand is ontstaan omdat het begrip Vredes-Koffer uit twee delen bestaat, Vrede en Koffer en dat schept een onduidelijkheid. Dat leg ik hier uit, namelijk; Vrede duidt het begrip Vredesbeweging aan en Koffer betekent inhoud en in dit geval gaat het om 7 aandachtsgebieden. Het begrip ‘vredesbeweging’ schept de onduidelijkheid in die zin dat De Vredeskoffer een ‘vredesbeweging’ zou zijn in de betekenis van het woord; namelijk dat het een groep is die streeft naar het voorkomen of beëindigen van oorlog, militaire inmenging of gewelddadige terreur.

Het initiatief De Vredeskoffer heeft echter altijd de intentie gehad, zich te willen richten op zaken die binnen onze eigen Nederlandse maatschappij en samenleving afspelen. Zaken, gebeurtenissen, prikkels en voorbeelden die agressie, geweld en terroristische activiteiten veroorzaken, of de ideeën  ervoor in stand houden. Ik hoop dat de nieuwe naam “LA LUCAS” mensen meer uitnodigt om mee te gaan doen. www.lalucas.nl/maintiendrai.htm

 

10. GANDHI Tentoonstelling in Huis van Compassie.

GANDHI is een bijzonder goed voorbeeld voor:

“De kracht van verbeelding”, het thema dat PAX heeft uitgeroepen voor de Vredesweek van 2017 [zie: www.vredesweek.nl/thema-2017] De visionair GANDHI is voor ons een bron van hoop om op zijn wijze een nieuwe werkelijkheid te creëren, in onze maatschappij en samenleving. Initiatiefnemer van´La Lucas’ is er van overtuigd dat GANDHI speciaal aandacht verdient ook na de Vredes week van 2017. De kracht van verbeelding is geloven dat het anders kan in maatschappij en samenleving, dat ook een van GANDHI’s drijfveren was.

Onze organisaties, ‘Huis van Compassie’ en ‘La Lucas’, weten zich geïnspireerd door Mahatma Gandhi van India, omdat hij stelde: Geweldloosheid is de grootste en zuiverste kracht die de mensheid tot haar beschikking heeft. Gandhi’s overtuiging geldt nu nog steeds: “op alles wat door geweld bereikt wordt, kan niets blijvends gebouwd worden”. De kracht van zijn methode, de Satyagraha, is een levenshouding die bestaat uit het idee dat door overtuiging en het niet opgeven, ‘het bereiken van een doel’ het best bereikt kan worden door ‘samenwerking en volharding’. ‘Geweldloos weerbaar’ is een succes gebleken doordat grote delen van de bevolking hem bleef ondersteunen.

GANDHI; Vrede is de weg, door niet op te houden naar een ‘gezamenlijke’ waarheid te streven.

 www.lalucas.nl/events/vredewe2017.htm

 

11. Terugblik op de Publieksdag 2017 en ‘De kracht van verbeelding’.

De Publieksdag in de vredesweek stond in het thema “De kracht van verbeelding”. En grote visionairs in de wereld hebben ook hun verbeelding voor ogen gehad die hen er toe hebben aangezet om niet op te geven. Mensen als Christus, Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela hebben in hun strijd betreffende mistoestanden in hun samenleving, nooit de moed opgegeven, zijn tot het eind doorgegaan.

De verbeelding in combinatie met doorzettingsvermogen kan een land of werelddeel een nieuw aanzien geven, dat weten we nu. En dat is ook de motivatie waarom er in een stad als Nijmegen initiatieven ontstaan die van compassie en werkelijkheidszin getuigen. Waarvan het Huis van compassie, Nijmegen stad van Compassie en het initiatief ‘La Lucas’ goede voorbeelden van zijn.

Vrede in eigen huis, buurt, stad of land, vraagt om vormen van compassie, werkelijkheidszin en mededogen en heeft als uitgangspunt ‘menselijke waardigheid’. Menselijke waardigheid beschermen, behoeden, en respecteren, kunnen basisbegrippen zijn waarop een ‘beweging’ zich gesteund weet. De kracht van verbeelding is dan ook geloven dat ‘onze wereld van nu ’veranderbaar’ is in de goede zin van het woord, daarvoor ontstaan er bewegingen, organisaties of instituten, om krachten te bundelen, die een stem kunnen vormen om ‘samen’ een nieuwe werkelijkheid te creëren. www.lalucas.nl/events/publiek2017.htm

 

12. Vrede moet je doen – Vrede maak je samen.

Een beweging, in ons geval het ‘burgerinitiatief ’LA LUCAS’, wil mensen bij elkaar roepen om samen een stem te vormen, deze zal in staat kunnen zijn, de negatieve tendensen in onze maatschappij en samenleving een halt toe te roepen. Dat mensen met elkaar in gesprek gaan om te onderzoeken waardoor en in hoeverre onze normen en waarden cultuur, door indoctrinerend geweld in de massa media ondermijnd dreigt te worden. Dit kan zowel in mondeling overleg als via het schrift (mail wisseling) gebeuren. www.lalucas.nl/vrededoen.htm

Als er voldoende mensen mee gaan doen met het initiatief van LA LUCAS, dan werkt het, daar ben ik zeker van!

 

 

Mocht je, je willen aanmelden als ‘deelnemer’

zie www.lalucas.nl/deelnemer.htm , dan ben je daar door mij van harte toe uitgenodigd. Je kan je aanmelden door te reageren op dit bericht a.budel1@chello.nl. Of je aanmelden via de openingspagina van: “LA LUCAS www.lalucas.nl

 

Maar je mag natuurlijk ook een bijdrage doen aan het initiatief van ‘LA LUCAS’: ASN Bank nr. NL42 ASNB 0932 7663 74 t.a.v. Budel A.L.M. van t Hoffplantsoen 39 Nijmegen, vermelding van 'LA LUCAS'.

 

Vrede moet je doen - Vrede maak je samen.

 

Hartelijke groet van

Anthoon Lucas Budel

Initiatiefnemer van ‘LA LUCAS’.

 

Reageren? a.budel1@chello.nl