vorige pagina

 

"LA LUCAS"

2019-08-07  Nieuwsbrief 7.

 

 

17.    Wat is er aan de hand?

We zijn met zo velen bezig om de agressie en het militaire kwaad als agressor aan te klagen en terecht te wijzen, en dat is ook wel terecht, aan de ene kant. En aan de andere kant zijn we op een ongelooflijke wijze, niet in staat de agressie en het kwaad binnen de eigen gelederen te zien te becommentariëren of te onderkennen.

 Althans zo ervaar ik het, sinds dat ik in januari 2015 me bezig ben gaan houden met het onderkennen en inzichtelijk/overzichtelijk maken van de prikkels en het geweldsgehalte dat binnen de ‘massa media’ ons wordt tentoongesteld, aangeboden, voorgesteld, dat over mensen als het ware wordt uitgestort/ingestort. Via tv Kanalen, reclame boodschappen, internet media, moderne informatie technologie, video films, filmhuizen en literatuur.

 Mijn ‘veronderstelling’, dat agressie en geweld ook in ons land, en in de wereld, in al haar verscheidenheid dagelijks in stand wordt gehouden. Werd op bijna geen enkele wijze door mensen met wie ik het onder de aandacht bracht, binnen het kader van mijn ‘initiatief La Lucas’, door mensen opgepakt door er op te reageren of van repliek te dienen. Dat geeft toch te denken, of ik zit er naast of er is sprake van een totale onverschilligheid.

 

Wat je niet wil zien, dat zie je niet.

De ‘samenhang’ en de beïnvloeding van de prikkels, die bestaan in de bovengenoemde ‘media-kale’ onderscheidingen/geledingen, bestaan wel degelijk, zij houden elkaar in stand en beïnvloeden elkaar. Ik ben er van overtuigd dat agressie, gewelddadigheid en militaire/politionele agressie, sommige mensen op een indoctrinerende wijze aanzet tot vandalisme, terreur, schendbare aanvallen op hun medemens en het veroorzaken van maatschappelijke wanorde.

 Dit wordt in stand gehouden door de gedoogcultuur die eigen is aan het  democratische bestel waarin wij leven. En door de mentaliteit en gedrevenheid van de vrijhandel associatie,  die bestaat in onze tegenwoordige maatschappijen.

 Het is zorgwekkend en niet acceptabel.

Het is zorgwekkend en niet acceptabel, dat burgers en overheden daar zo weinig aandacht aan besteden. Ook de ‘vredesbewegingen’ niet, ook zij besteden nauwelijks aandacht aan wat mijn initiatief boven water wil krijgen. Het is een vreemd contrast, als je het wil zien, dat zovelen het geweld in de ‘wereld’ willen benoemen, bekritiseren en aanklagen, maar geen hand in eigen boezem willen steken, door te onderzoeken, ‘wat en waar’. Wat speelt zich af, als we het over indoctrinatie, agressie en geweld willen hebben in onze eigen multiculturele samenleving, om daar kritisch te kijken naar wat er zich afspeelt aan veroorzakende verbanden, betreffende agressie en geweld in onze cultuur, en de rest van de wereld.

  Het blijft natuurlijk vreemd en zorgwekkend.

We leven in een welvaart maatschappij, en dat geldt niet alleen voor Nederland, ook voor onze buurlanden, en vele andere continenten in de wereld, waar mensen weigeren aandacht te schenken aan datgene wat die maatschappijen langzaam maar zeker dreigen te ondermijnen.

 Overheden zijn niet in staat daar daadwerkelijk aandacht aan te besteden. Politieke belangen strijden om hun gelijk, handel en multinationals dwingen mensen door de macht van het kapitaal tot foute keuzes.  

In de verhalen van de vele vredesbewegingen en nu ook in Inclusieve Vrede, wordt weinig tot geen aandacht besteed aan de ‘geweldsverheerlijking’ binnen onze eigen cultuur en samenleving: in de literatuur, film, journaals, flash backs of flitsende onderbrekingen van geweldsbeelden, filmhuizen, romans, fictie enzovoort, alsof er een burgerlijke blinde vlek syndroom heerst. Mensen perse geen verband willen zien tussen wat er gebeurd. En men nooit gehoord heeft van ‘de wereld verbeteren begint bij jezelf, in dit geval ‘ons’ zelf!

 Een ‘burgerinitiatief’ als La Lucas, is een uitstekende basis voor zelfonderzoek, waar mensen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen door een kritisch geluid te laten horen binnen hun eigen gemeenschap of het land waarin zij leven.

 

Om niet te vergeten.

Wij zijn vandaag verantwoordelijk voor de toekomst van morgen!

En wat in de toekomst gebeurt, kan je niet of bijna onmogelijk terugdraaien betreffende organisatie structuren van wetten, regels of gewoonterecht, en culturele aspecten. We zullen ‘vandaag’ moeten voorkomen, wat in de toekomst gaat gebeuren, als we nu niets doen. Dat zien we vandaag de dag bijvoorbeeld aan de ‘milieu’ problematiek.

Vandaag kunnen wij er voor kiezen, dat toekomst geen herhaling wordt van het verleden.

 Lees verder de startpagina van “La Lucas”: www.lalucas.nl

 

Anthoon Lucas Budel

Nijmegen

a.budel1@chello.nl

 

Vrede moet je doen – Vrede maak je samen.

 

Een beweging, in ons geval het ‘burgerinitiatief ’LA LUCAS’, wil mensen bij elkaar roepen om samen een stem te vormen, deze zal in staat kunnen zijn, de negatieve tendensen in onze maatschappij en samenleving een halt toe te roepen. Dat mensen met elkaar in gesprek gaan om te onderzoeken waardoor en in hoeverre onze normen en waarden cultuur, door indoctrinerend geweld in de massa media ondermijnd dreigt te worden. Meedoen kan zowel in mondeling overleg als via het schrift (mail wisseling) gebeuren. www.lalucas.nl/vrededoen.htm

 

Als er voldoende mensen mee gaan doen met het initiatief van LA LUCAS, dan werkt het, daar ben ik zeker van!

Mocht je, je willen aanmelden als ‘deelnemer’, zie www.lalucas.nl /deelnemer.htm dan ben je daar door mij van harte toe uitgenodigd. Je kan je ook aanmelden door te reageren op dit bericht email: a.budel1@chello.nl Maar je mag natuurlijk ook een donatie doen aan het initiatief van ‘LA LUCAS’: ASN Bank nr. NL42 ASNB 0932 7663 74 t.a.v. Budel A.L.M. van t Hoffplantsoen 39 Nijmegen, vermelding La Lucas.

 

Hartelijke groet van Anthoon Budel: Initiatiefnemer van ‘LA LUCAS’.