vorige pagina

 

"LA LUCAS"

2019-08-08  Nieuwsbrief 8.

 

 

18.    Waarom niet meedoen aan een kritische stellingname?

 

Er is geen God of Duivel die invloed heeft op wat hier op aarde afspeelt! Wie of wat dan wel? ‘Wij’ natuurlijk, jij en ik, wij mensen van deze wereld maken één voor één deel uit van onze maatschappij en samenleving, van nu.

Ieder van ons draagt daaraan zijn steentje bij, hoe het reilt en zeilt in ons land, in onze maatschappij, onze samenleving. Geen overheid, instituut of kerkelijke instantie kan over wanorde, misleiding, misbruik of maatschappelijke destructiviteit, alleen, aangesproken worden. 

‘Wij’, jij u en ik, maken deel uit van een samenleving, die functioneert naargelang wij onze burgerlijke verantwoordelijkheid wel of niet nemen. Wel of niet keuzes maken voor eigen belang, en niet voor het belang van een ander die daardoor in een minderheid’s positie terecht komt.

‘Onze’ ouders en voorouders hebben in ons land het partijenstelsel laten ontstaan, zoals het nu werkzaam is. Velen van ons gaan er gemakshalve van uit dat de bestuurbaarheid van zo een land goed geregeld is. En dat het wel goed zal komen met onze samenleving, onze toekomst en de toekomst van onze kinderen.

Echter: iedere keer weer worden wij opgeschrikt of wakker geschud, als er weer een calamiteit of een catastrofe heeft plaatsgevonden in verband met geweld en terreur. Door mensen moedwillig, uit rancune, haat of verbittering veroorzaakt. Dan wordt het weer even duidelijk dat er veel misgaat of niet in orde is, met de menselijke verhoudingen in ons land en het economische bestel. In de verhoudingen tussen arm en rijk, tussen macht en onmacht. Veel gaat er mis door de ‘verdeel en heers’ economie. Dat sommige mensen miljonairs of miljardairs doet maken, en anderen moeten blijven bedelen om brood en een bestaan. Velen onder ons zijn niet bereid om hun welvaart te delen.

 

Wat je niet ziet, daar hoef je ook niet van weten, en wat je niet weet, hoef je ook niet te zien, logisch dat je er dan niet van weet!

Ja, onze samenlevingen zitten best gecompliceerd in elkaar dat is waar. Honderd jaar geleden kon je nog zeggen dat je van onrecht of misstanden niets wist, dat is nu anders, we kunnen praktisch van alles op de hoogte geraken. En maakt die gecompliceerdheid het rechtvaardig om niets te doen? Dat wat je niet ziet, maar wel van kan weten, je er eeuwig over kunt blijven zwijgen of een andere kant uit blijven kijken?

Praktisch niemand is tot nu toe met mij in discussie gegaan, of het wel of niet zinnig is te onderzoeken of er een wederzijdse beďnvloeding bestaat door agressie en geweldsprikkels via de massamedia, en haar invloed op mensen, door onze gedoogcultuur. Velen, te veel, leggen de uitnodigingen om kritisch te kijken naast zich neer, en zeggen; weer iemand die de wereld in zijn eentje denkt te kunnen redden. En dat is ook juist, als niemand mee wil doen, dan blijft het ook bij korte kleinschalige initiatieven. We zullen het, als burgers van ons land, ook met zijn allen moeten doen, dan werkt het!

 

Ons democratisch bestel.

Aan de ene kant kiezen we in onze democratie met ons allen voor volksvertegenwoordigers, die in het parlement hun plaats innemen, om vele zaken voor ons te gaan regelen. Aan de andere kant, zijn er de instituten en instellingen die onze belangen op hun eigen specifieke wijze willen behartigen. Zoals de ‘vredesbewegingen’, en alle andere te benoemen organisaties die opkomen tegen onrecht en misstanden, zoals ook goede doelen instellingen en kerkelijke instituten.

Vrede moet je doen, vrede maak je samen.

Het initiatief La Lucas, heeft daarentegen een heel eigen specifieke wijze van benadering, ten opzichte van agressie en geweld, aan de orde willen stellen. ‘La Lucas’ vindt dat we in een gedoogcultuur leven, als het over agressie en gewelddadige voorstellingen gaat. La Lucas vindt dat het ‘gedogen’ en het ‘gewend’ maken van geweldsprikkels de verkeerde kant op gaat, want het maakt op een indoctrinerende wijze; geweld, haatgevoelens, en geweldsactiviteiten onbewust aanvaardbaar, instinctief beďnvloed het mensen in hun gedrag, en maakt hen crimineel of anderszins gewelddadig.

Nogmaals; ‘vredesbewegingen’ zijn zover ik weet, niet bereid om aandacht te besteden aan het indoctrinerende aspect van onze gedoogcultuur. Niet of te weinig de blik naar binnen gericht, binnen onze eigen maakbare grenzen, wat binnen onze persoonlijke verantwoordelijkheid ligt.

Verbeter de wereld en begin bij jezelf, gaat nog steeds op, ook in ons eigen wereldje.

Er is geen God of duivel die invloed heeft op wat zich afspeelt in ons eigen landje. Wie dan wel? Wij natuurlijk, jij en ik!

Dat is ook de reden waarom ik door blijf vragen, doe alsjeblieft mee. Door een kritische stellingname in te nemen, kunnen we samen kijken naar die elementen in onze maatschappij, die verantwoordelijk te nemen zijn voor het kwaad in de wereld. En die elementen die werkzaam zijn in onszelf, in onze omgeving, onze cultuur, ons land onze Europese Unie.

Tegenwoordig spreken we veel over Inclusieve Veiligheid, en dat vindt ik een goeie aanvulling op mijn initiatief. Het is goed toepasbaar op wat “La Lucas” onder de aandacht wil brengen.

 

Wat is inclusieve veiligheid?

Een detail uit: COMMISSIE Internationale zaken Church of Norway 2000/2001.

Inclusieve veiligheid is: veiligheid voor iedereen, niet voor onszelf alleen Deze inclusieve visie gaat ervan uit dat veiligheid voor mensen elders onlosmakelijk verbonden is met onze eigen veiligheid. Met andere woorden: veiligheid kunnen we niet  voor onszelf alleen zekerstellen, wanneer anderen lijden onder armoede en onderdrukking.

We bereiken veiligheid alleen dan wanneer de ander ook in veiligheid kan leven.  Echter, bouwen aan een dergelijk alternatief vredes en veiligheidsbeleid is een zaak van lange adem, terwijl politiek meestal daartoe hooguit een middellange of korte termijn nastreeft. Zie: www.samenveilig.earth .

Inclusieve veiligheid is: veiligheid voor iedereen, niet voor onszelf alleen:

Deze globale veiligheid is een vereiste voor een duurzame transitie op allerlei gebieden:  armoedebestrijding, voedselzekerheid, klimaatverandering, duurzame energie en vreedzame conflictbeheersing. www.samenveilig.earth .

 

Bovenstaande korte uitleg is van Johannes Borger, en is een detail uit: een COMMISSIE Internationale zaken van CURCH of NORWAY 2000/2001.

 

Wat ik hier een beetje, en bij andere vredesorganisaties erg mis is, aandacht en kritiek op het dwangmatige en in/doctrinaire geweld van de massamedia in ons land.

 

Lees verder op de startpagina van “La Lucas” : www.lalucas.nl

Anthoon Lucas Budel

Nijmegen

a.budel1@chello.nl

 

Vrede moet je doen – Vrede maak je samen.

 

Een beweging, in ons geval het ‘burgerinitiatief ’LA LUCAS’, wil mensen bij elkaar roepen om samen een stem te vormen, deze zal in staat kunnen zijn, de negatieve tendensen in onze maatschappij en samenleving een halt toe te roepen. Dat mensen met elkaar in gesprek gaan om te onderzoeken waardoor en in hoeverre onze normen en waarden cultuur, door indoctrinerend geweld in de massa media ondermijnd dreigt te worden. Meedoen kan zowel in mondeling overleg als via het schrift (mail wisseling) gebeuren. www.lalucas.nl/vrededoen.htm

 

Als er voldoende mensen mee gaan doen met het initiatief van LA LUCAS, dan werkt het, daar ben ik zeker van!

Mocht je, je willen aanmelden als ‘deelnemer’, zie www.lalucas.nl /deelnemer.htm dan ben je daar door mij van harte toe uitgenodigd. Je kan je ook aanmelden door te reageren op dit bericht email: a.budel1@chello.nl Maar je mag natuurlijk ook een donatie doen aan het initiatief van ‘LA LUCAS’: ASN Bank nr. NL42 ASNB 0932 7663 74 t.a.v. Budel A.L.M. van t Hoffplantsoen 39 Nijmegen, vermelding La Lucas.

 

Hartelijke groet van Anthoon Budel: Initiatiefnemer van ‘LA LUCAS’.