vorige pagina

 

 

 

 19.     TOEKOMST ZAL NOOIT HETZELFDE ZIJN!

 

GEDENKEN EN HERDENKEN IS NIET GENOEG:

 

Wat opvalt bij gedenken en herdenken over oorlog, calamiteiten of ernstige gebeurtenissen, is dat we terugblikken op wat er gebeurd is, en over hoe erg het was. En dat er zoveel mensen zijn die, door deze gebeurtenissen, een lange nasleep te verwerken hebben.

 

Door het jaar heen zijn er dan ook vele officiële gedenkenissen die om onze aandacht vragen, verspreid door het jaar heen blijven zij getuigen hoe erg het mis kan gaan in de geschiedenis en ook in onze tijd, ondanks de welvaart waarin wij en de vele westerse landen zich bevinden.

 

Wat bij mij zo sterk opvalt is dat er zo weinig of geen ‘aandachtmomenten’ zijn, door organisaties die zich sterk maken voor vrede, door oorlog of militair geweld te bekritiseren. Dat er geen of te weinig aandacht besteed wordt aan wat er aan vooraf gaat bij mensen, die individueel of in groep, geweldsdelicten, terroristische activiteiten of schietincidenten plegen. De vraag mag gesteld worden, wat er aan hen vooraf is gegaan, waardoor zij tot deze daden kwamen of komen?

 

WAARDOOR KOMEN MENSEN TOT DADEN VAN GEWELD?

Mensen zijn van nature niet gewelddadig, zij worden door vele facetten in hun leven daartoe aangezet. Wat gaat er aan vooraf dat mensen, individueel of in groep, dat zij andere mensen doden, frustreren, lastig vallen, voor het leven beschadigen, verminken of traumatiseren?

 

Het ‘initiatief La Lucas’ denkt te kunnen aantonen dat er in de huidige tijd van een overdaad aan massa-media, en ook de tijd die daaraan vooraf is gegaan, er vele prikkels en activiteiten aan te wijzen zijn, in het maatschappelijke verkeer. Waarom ook in onze moderne tijd van voorspoed en welvaart, geweld en agressie zo blijft voort woekeren. De toenemende vormen van agressie en kwaadwillige dadendrang in onze cultuur en maatschappij, daar blijkt veel ‘voedingsbodem’ voor te bestaan.

 

VOEDINGSBODEM IN ONZE HUIDIGE TIJD.

Zolang een cultuur of maatschappij zich niet bezig wenst te houden met die schadelijke elementen, binnen haar eigen gelederen, zullen gewelddadige calamiteiten, voort blijven bestaan. Het ‘initiatief La Lucas’ probeert deze voedingsbodem in kaart te brengen.

 

TOEKOMST ZAL NOOIT MEER HETZELFDE ZIJN.

Hier wordt bedoeld dat, als we zeggen over bijvoorbeeld de 1ste of tweede Wereldoorlog, ‘dat nooit meer’, het heel goed mogelijk is dat het nooit meer hetzelfde zal zijn wat er komt. Dat neemt niet weg dat er wel op een heel andere wijze ‘gewelddadigheid of vernederende vormen van agressie’ mogelijk zijn of kunnen ontstaan.

 

In onze moderniteit neemt dat steeds duidelijker te verwachten vormen aan, als daar niets tegen gedaan wordt om dat te voorkomen.

 

 

Vrede moet je doen – Vrede maak je samen.

 

Een beweging, in ons geval het ‘burgerinitiatief ’LA LUCAS’, wil mensen bij elkaar roepen om samen een stem te vormen, deze zal in staat kunnen zijn, de negatieve tendensen in onze maatschappij en samenleving een halt toe te roepen. Dat mensen met elkaar in gesprek gaan om te onderzoeken waardoor en in hoeverre onze normen en waarden cultuur, door indoctrinerend geweld in de massa media ondermijnd dreigt te worden. Meedoen kan zowel in mondeling overleg als via het schrift (mail wisseling) gebeuren. www.lalucas.nl/vrededoen.htm

 

Als er voldoende mensen mee gaan doen met het initiatief van LA LUCAS, dan werkt het, daar ben ik zeker van!

Mocht je, je willen aanmelden als ‘deelnemer’, zie www.lalucas.nl /deelnemer.htm dan ben je daar door mij van harte toe uitgenodigd. Je kan je ook aanmelden door te reageren op dit bericht email: a.budel1@chello.nl Maar je mag natuurlijk ook een donatie doen aan het initiatief van ‘LA LUCAS’: ASN Bank nr. NL42 ASNB 0932 7663 74 t.a.v. Budel A.L.M. van t Hoffplantsoen 39 Nijmegen, vermelding La Lucas.

 

Hartelijke groet van Anthoon Budel: Initiatiefnemer van ‘LA LUCAS’.